STOČ 2005

28. 4. 2005 - VŠB-TU Ostrava


Programme

April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S6 - Informační technologie
April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Room: B2 - Chairperson: Doc. Ing. Miroslav DOVICA, PhD.

Order Authors Title
1 Marušák, T. Diskontinuální kontaktní měření teploty bramy slitiny hliníku před a během procesu válcování
2 Výrostková, P. Konštrukčný návrh rehabilitačního zariadenia pre paraplegikov
3 Krištofik, N. Nepriame meranie teploty tenkej vsádzky
4 Srna, P. Ovládání a monitorování CAN sběrnice ve vozech Škoda
5 Petrik, M. Počítačová podpora merania ozubených kolies
6 Adámek, A. Užití Vold-Kalmanovy filtrace ve zpracování signálů
7 Číž, P. Rastrovací analytické metody pro charakterizaci vlastností a kontrolu kvality fotovoltaických solárních článků

Return to Content


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S6 - Informační technologie
Room: B5 - Chairperson: Doc. RNDr. Petr ŠALOUN, Ph.D.

Order Authors Title
1 Němec, P. Virtuální síťová laboratoř
2 Seidl, D. Automatizovaný systém správy síťových konfigurací
3 Baroš, R. Monitorování software v počítačové síti
4 Tomášek, L.&Pobucký,M.&Drábek,L. Rozšírení jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou
5 Kaleta, A. Technologie webových služeb v .NET aplikacích

Return to Content


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
Room: F204 - Chairperson: Doc. RNDr. Ing. Miloš ŠEDA, Dr.

Order Authors Title
1 Macura, P. Návrh a realizace databáze topologie hlubinného dolu
2 Hajdušek, J. Projekt Hélios – studie multifunkční průzkumné sondy
3 Czak, P. The Software for Playing Chess with Robot
4 Janál, V. Návrh multifunkčního bloku pro přesné řízení laboratorního modelu robota OSKAR
5 Chlebek, M. Ovládací aplikace modelu levitace předmětu v elektromagnetickém poli
6 Kutý, J. Tvorba části výukového modulu pro kombinovanou formu studia předmětu Aplikovaná statistika
7 Slavíček, M. Komunikace mikrokontrolérů Microchip s PC pomocí USB
8 Tomkova, Z. Autonómny skener pre nevidiacich

Return to Content


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Room: J223 - Chairperson: Ing. Lenka LANDRYOVÁ, CSc.

Order Authors Title
1 Dlouhý, J. Vizualizace dlouhých důlních děl hlubinného dolu na základě topologie uložené v databázi
2 Dunaj, J. Monitorování výroby termostatů
3 Kalus, R. Modelování, vizualizace a aplikace informačních systémů při obnově krajiny postižené povrchovým dobýváním
4 Mráz, P. Digitálna knižnica
5 Kaderka, M. Počítačová podpora pro vzdálenou správu naměřených dat reálných úloh
6 Pačínek, M. Návrh a realizace řízení dopravního systému s válečkovými dopravníky
7 Plačko, R. Aplikace informačních systémů a virtuální realita jako prostředek pro řízení lomu
8 Steiger, R. Řízení mechatronických systémů
9 Škovránek, T. Automated control of climatic condition in glasshouse

Return to Content


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Room: NK325 - Chairperson: Prof. Ing. Ivan TAUFER, CSc.

Order Authors Title
1 Boček, Z. Řízení dopravní křižovatky Opavská – 17.listopadu
2 Koudela, T. Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro vybrané technologické procesy
3 Ondo, V. Analýza a simulácia ABS
4 Plch, Z. Aplikace AC servopohonu pro dynamické polohovací úlohy
5 Štolfa, M. Návrh a realizace vybraných algoritmů řízení pro laboratorní model kulička na ploše
6 Dziewierz, J. The Digital Control System of Walking 8-legs Robot
7 Večeřa, L. Návrh robustních algoritmů řízení technologických procesů
8 Žaitlik, T. Simulační modely navíječky a odvíječky ve válcovacím soustrojí

Return to Content


April 28, 2005, 9:20 - 13:00 : S5 - Informační systémy a management
Room: J259 - Chairperson: Ing. Roman PAVLAS, Ph.D.

Order Authors Title
1 Čurpakovičová, J. The options of exploitation of e–learning system MOODLE
2 Slavík, J. Analýza skrytých závislostí v datech uložených v rozsáhlém datovém skladu
3 Otte, L. Počítačová podpora operativního řízení organizačních prací
4 Jedlička, M. Application Service Providing a aplikace zabezpečovacích systémů
5 Toman, P. Analýza a návrh Internetového objednávkového modulu pro výrobní systém VYRAEX

Return to Content


Output from web system prepared on: 28.4.2005 18:00:00
In case of problems contact our webmaster