STOČ 2005

28. 4. 2005 - VŠB-TU Ostrava


List of papers

A B C D H J K M N O P S T V Z


A

Authors Title Number
Adámek, A. Užití Vold-Kalmanovy filtrace ve zpracování signálů 29

Return to List of papers

B

Authors Title Number
Baroš, R. Monitorování software v počítačové síti 16
Boček, Z. Řízení dopravní křižovatky Opavská – 17.listopadu 36

Return to List of papers

C

Authors Title Number
Czak, P. The Software for Playing Chess with Robot 43
Číž, P. Rastrovací analytické metody pro charakterizaci vlastností a kontrolu kvality fotovoltaických solárních článků 48
Čurpakovičová, J. The options of exploitation of e–learning system MOODLE 32
Chlebek, M. Ovládací aplikace modelu levitace předmětu v elektromagnetickém poli 39

Return to List of papers

D

Authors Title Number
Dlouhý, J. Vizualizace dlouhých důlních děl hlubinného dolu na základě topologie uložené v databázi 47
Dunaj, J. Monitorování výroby termostatů 14
Dziewierz, J. The Digital Control System of Walking 8-legs Robot 44

Return to List of papers

H

Authors Title Number
Hajdušek, J. Projekt Hélios – studie multifunkční průzkumné sondy 17

Return to List of papers

J

Authors Title Number
Janál, V. Návrh multifunkčního bloku pro přesné řízení laboratorního modelu robota OSKAR 18
Jedlička, M. Application Service Providing a aplikace zabezpečovacích systémů 25

Return to List of papers

K

Authors Title Number
Kaderka, M. Počítačová podpora pro vzdálenou správu naměřených dat reálných úloh 38
Kaleta, A. Technologie webových služeb v .NET aplikacích 19
Kalus, R. Modelování, vizualizace a aplikace informačních systémů při obnově krajiny postižené povrchovým dobýváním 34
Koudela, T. Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro vybrané technologické procesy 11
Krištofik, N. Nepriame meranie teploty tenkej vsádzky 31
Kutý, J. Tvorba části výukového modulu pro kombinovanou formu studia předmětu Aplikovaná statistika 37

Return to List of papers

M

Authors Title Number
Macura, P. Návrh a realizace databáze topologie hlubinného dolu 46
Marušák, T. Diskontinuální kontaktní měření teploty bramy slitiny hliníku před a během procesu válcování 45
Mráz, P. Digitálna knižnica 7

Return to List of papers

N

Authors Title Number
Němec, P. Virtuální síťová laboratoř 40

Return to List of papers

O

Authors Title Number
Ondo, V. Analýza a simulácia ABS 6
Otte, L. Počítačová podpora operativního řízení organizačních prací 20

Return to List of papers

P

Authors Title Number
Pačínek, M. Návrh a realizace řízení dopravního systému s válečkovými dopravníky 21
Petrik, M. Počítačová podpora merania ozubených kolies 27
Plačko, R. Aplikace informačních systémů a virtuální realita jako prostředek pro řízení lomu 33
Plch, Z. Aplikace AC servopohonu pro dynamické polohovací úlohy 9

Return to List of papers

S

Authors Title Number
Seidl, D. Automatizovaný systém správy síťových konfigurací 2
Slavíček, M. Komunikace mikrokontrolérů Microchip s PC pomocí USB 23
Slavík, J. Analýza skrytých závislostí v datech uložených v rozsáhlém datovém skladu 13
Srna, P. Ovládání a monitorování CAN sběrnice ve vozech Škoda 8
Steiger, R. Řízení mechatronických systémů 42
Škovránek, T. Automated control of climatic condition in glasshouse 4
Štolfa, M. Návrh a realizace vybraných algoritmů řízení pro laboratorní model kulička na ploše 1

Return to List of papers

T

Authors Title Number
Toman, P. Analýza a návrh Internetového objednávkového modulu pro výrobní systém VYRAEX 15
Tomášek, L.&Pobucký,M.&Drábek,L. Rozšírení jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou 41
Tomkova, Z. Autonómny skener pre nevidiacich 24

Return to List of papers

V

Authors Title Number
Večeřa, L. Návrh robustních algoritmů řízení technologických procesů 30
Výrostková, P. Konštrukčný návrh rehabilitačního zariadenia pre paraplegikov 26

Return to List of papers

Z

Authors Title Number
Žaitlik, T. Simulační modely navíječky a odvíječky ve válcovacím soustrojí 35

Return to List of papers


Output from web system prepared on: 28.4.2005 18:09:29
In case of problems contact our webmaster