Program Konference kateder automatizace a kybernetiky

Podrobný program:
Středa 7.září
10:00 - 11:30 - slavnostní zasedání vědecké rady Fakulty strojní,
sál nad starou menzou, areál VŠB-TU v Ostravě-Porubě
13:00 - 14:00- registrace účastníků sekce S04 – Konference kateder automatizace a kybernetiky
(učebna B6, blok B, za hlavní budovou rektorátu ve spojovacím traktu, vstup přes hlavní vchod do školy ze ulice 17. listopadu)
14:00 - 15:30- zahájení Konference kateder AaK (učebna B6)
- předání pamětních medailí FS 55
- prezentační vystoupení zúčastněných kateder z ČR, SR a Polska
(cca max 10 min vystoupení zástupců jednotlivých kateder s možností využití videotechniky)
15:30 - 16:00- přestávka
16:00 - 18:00- pokračování jednání
19:00 - 22:00- společenský večer (raut) v rámci MVK FS55
(nová menza, areál TUO v Porubě, od 19:00 do 22:00)
Čtvrtek 8.září
9:00 - 10:30- jednání Konference kateder v rámci sekce S04 MVK v učebně B6.
-prezentace 5 plenárních referátů (prof. P.Zítek – ČVUT Praha, prof. B.Sapinski – AGH Krakow, prof. R.Prokop – UTB Zlín, prof. K.Kostur – TU Košice, doc. R.Farana – VŠB-TU Ostrava)
10:30 - 11:00- přestávka
11:00 - 12:30- druhá část dopoledního jednání, diskuze
12:30 - 13:30- oběd
13:30 - 18:00- tématická odborně-poznávací exkurze:
- Prohlídka Slezsko-ostravského hradu
- Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice,
- (odjezd autobusem v 13:30 od Nové menzy)
18:00 - 22:00- diskusní setkání a společenský večer (raut)
v HARENDĚ U BARBORKY – stylové hornické restauraci
Pátek 9.září
9:00 - 10:30- dopolední jednání (učebna B6, od 9:00)
- vystoupení vybraných účastníků:

1. Ivan ŠVARC-A New Approach to Stability Analysis of Nonlinear Control

2. Gabriel HULKÓ, Peter ŠOLEK, Cyril BELAVÝ& Štefan CIBIRI - Mechatronic Components Design for Automotive Industry by Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink

3. Zdeněk NEUSTUPA & Roman KALUS- Visualisation for reclamation management of landscape affected by mining

4. Martin STIANKO, George J. TRMAL & Zdeněk ZÁRUBA - Work-piece Angular Speed Control for Minimisation of Surface Roughness in Cylindrical Grinding

- prezentace posterových referátů autory (ostatní účastníci konference - postery před učebnou B6)
10:30 - 11:00- přestávka
11:00 - 12:30- prohlídka laboratoří kateder ATŘ (FS), Institutu ekon. a řízení (HGF) a Kat. automatizace a počítačů v metalurgii (FMME)
- zakončení Konference kateder AaK
12:30 - 13:30- oběd (je vydáván již od 11 hod.)

Užitečné odkazy:

Odkaz k tématické exkurzi: http://www.slezskoostravskyhrad.cz , http://www.muzeumokd.cz

Informační server města Ostravy:http://www.eostrava.cz

Jízdní řády dopravního podniku: http://www.dpo.cz

Ulice, která nikdy nespí: http://www.stodolni.cz

Stránky univerzity: http://www.vsb.cz

Mapka univerzity

Termínový kalendář

Zveřejnění pozvánky na konferenci 7. února 2005
Uzávěrka přihlášek 31. května 2005
Odeslání jednostránkové anotace příspěvku v anglickém jazyce 14. června 2005
Úhrada plateb účastnického poplatku od autorů 30. června 2005
Odevzdání plných textů referátů v anglickém nebo národním jazyce 22. srpna 2005
Jednání konference Principia Cybernetica 7. září 2005

Národní organizační výbor