Principia Cybernetica 2005

September 7-9, 2005 - VŠB-TU Ostrava


List of papers

F H J K L M N O P R S T V W Z


F

Authors Title Number
Radim FARANA Quality Management System Implementation Process and Experiences
Postup a zkušenosti ze zavádění systému managementu jakosti na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava Faculty of Mechanical Engineering VŠB-TUO
1

Return to List of papers

H

Authors Title Number
Gabriel HULKÓ, Peter ŠOLEK, Cyril BELAVÝ & Štefan CIBIRI Mechatronic Components Design for Automotive Industry by Distributed Parameter Systems Blockset for MATLAB & Simulink 29

Return to List of papers

J

Authors Title Number
Miloš JENDRYŠČÍK & Richard ŠIMEK The Model of Material and Mining Equipment Supply at the Deep Coal Mines
Model zásobování materiálem a důlní výstrojí v hlubinných uhelných dolech
9
Zora JANČÍKOVÁ, Milan HEGER & Ivo ŠPIČKA Application of Neural Networks at Solution of Material Research Tasks
Aplikace neuronových sítí pro řešení úloh materiálového výzkumu
31

Return to List of papers

K

Authors Title Number
Jan KOLAJA Practical Identification of Linear Fluid Motor with Non-linearity
Praktická identifikace přímočarého hydraulického motoru a sestavení modelu s nelinearitou v programu Matlab Simulink
8
Jiří KULHÁNEK Computer Networks Simulation with Virtual Technologies 12
Karol KOSTÚR The Development of Control System for Preheating Furnace by Simulation Model 32
Milan KVASNICA & Vladimír VAŠEK Human-Robot Interface for Assistive Technologies and Robotics in Education Process 34

Return to List of papers

L

Authors Title Number
Branislav LACKO Cybernetics and Society Todays 4
Ondrej LÍŠKA & Peter LENČÁK Unmanned Aerial Vehicle and Control Systems
Bezpilotné prostriedky a ich riadiace systémy
36
Ondrej LÍŠKA & Radoslav MAKOVNÍK Identification and Modelling of Dynamic Systems
Identifikácia a modelovanie dynamických systémov
35

Return to List of papers

M

Authors Title Number
Michal MARŠOLEK, Michal ŘEPKA, Zdeněk NEUSTUPA & Roman PLAČKO Model povrchového hnědouhelného lomu s využitím virtuální reality 20
Michal MOUČKA & Miloš HEJZLAR Design of the OS/2 Physical Device Driver 11
Pavel MACHULA Užití fuzzy logiky v manažerských rozhodovacích úlohách 39
Roman MIZERA Modification of Symmetric Optimum Method 16

Return to List of papers

N

Authors Title Number
Oldřich NOUZA & Vojtěch MERUNKA Modern Trends in Software Analysis and Design 10
Pavel NAVRÁTIL & Jaroslav BALÁTĚ Řešení autonomnosti a invariatnosti mnohorozměrových obvodů 37
Zdeněk NEUSTUPA & Roman KALUS Visualisation for reclamation management of landscape affected by mining 19

Return to List of papers

O

Authors Title Number
Miroslav OLEHLA, Josef OLEHLA & Miloš HEJZLAR The Use of the Peltiers Devices 40
Petr OLIVA Positioning of the Slope Angle of Uncontrolled Solar Panel
Nastavení úhlu sklonu u neřízených solárních panelů
25

Return to List of papers

P

Authors Title Number
Ivana POLANECKÁ & Tomáš SALOKY Neuro – fuzzy systems
Neuro-fuzzy systémy
24
Ján PITEĽ, Tomáš SALOKY & Viera PEREČINSKÁ Verification of Heating Process Control Algorithms based on Outdoor Temperature Compensation
Overenie algoritmov riadenia procesu vykurovania na báze ekvitermickej regulácie
30
Martin PUSTKA Měření vybraných charakteristik v IP sítích 42
Roman PAVLAS & Ivan KEDROŇ Aplikace ASP.NET jako součást informačního systému průmyslového podniku 44

Return to List of papers

R

Authors Title Number
David ŘEZNÍČEK Logical Input Device Simulation 7

Return to List of papers

S

Authors Title Number
Ivan ŠVARC A New Approach to Stability Analysis of Nonlinear Control Systems 3
Ivo ŠPIČKA, Jiří DAVID, Milan HEGER, Romana OVČÁČÍKOVÁ & Milan VROŽINA Control System of Continuous Furnace with Dynamic Adaptation 21
Jaroslav ŠEMINSKÝ Vývoj v teórii projektovania 18
Lubomír SMUTNÝ & Petr KLÁN Design and Utilization of New Laboratory Stands for Process Control Education
Návrh a využití nových laboratorních modelů pro výuku automatizace
43
Martin STIANKO, George J. TRMAL & Zdeněk ZÁRUBA Work-piece Angular Speed Control for Minimisation of Surface Roughness in Cylindrical Grinding
Snižování vlnitosti obrobku při broušení pomocí řízení poměru rychlostí kotouče a obrobku
27

Return to List of papers

T

Authors Title Number
Ivan TAUFER & Milan JAVŮREK Modelling and Statistical Analysis of Survival Times
Modelování a statistická analýza doby přežívání
26
Jiří TŮMA Real Time Phase Demodulation for Angular Vibration Measurements 6

Return to List of papers

V

Authors Title Number
Jan VÁŠA Ant Colony System and Vehicle Routing Problem 15
Miluše VÍTEČKOVÁ & Antonín VÍTEČEK Základní kanonické tvary stavových modelů jednorozměrových lineárních dynamických systémů 33
Miluše VÍTEČKOVÁ & Antonín VÍTEČEK Návrh stavového řízení u jednorozměrového lineárního dynamického podsystému 38

Return to List of papers

W

Authors Title Number
Petr WOLF Process Management
Procesní management
41

Return to List of papers

Z

Authors Title Number
Pavel ZÍTEK & Tomáš VYHLÍDAL Equal-Sorption Humidity Control as Preventive Conservation Technique 22

Return to List of papers


Output from web system prepared on: 15.9.2005 12:00:00
In case of problems contact our webmaster