Organizační pokyny

Konference kateder automatizace a kybernetiky je v roce 2005 pořádána na Fakultě strojní VŠB TU Ostrava jako samostatná sekce Mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní (Sekce 4).

Program konference bude obsahovat části společné pro všechny sekce (7.9. slavnostní vědecká rada a zahájení konference, společenský večer). Program jednotlivých sekcí je poté organizován samostatně. Účastníci konference se mohou zúčastňovat jednání dalších paralelně konaných sekcí, popřípadě si dokoupit sborník (sborník sekce 4 - Automatické řízení a aplikovaná informatika je součástí vložného).

Platby: Cena:
Plný účastnický poplatek : 1950,- Kč
zahrnuje: sborník, stravné 240 Kč,- (2 x snídaně, 2x oběd); včetně diskusních společenských večerů
Dokoupení sborníku sekce 4: 950,- Kč
Ubytování (cena 1 osoba/ 1 noc) ve dvoulůžkovém pokoji: 200,- Kč
Ubytování (cena 1 osoba/ 1 noc) v jednolůžkovém pokoji: 350,- Kč


 • Všichni účastníci obdrží fakturu (účetní doklad) k úhradě účastnického poplatku, proto zašlete, prosím, řádné údaje o vysílající organizaci, zejména přesný název, oficiální sídlo, IČ a DIČ.

 • Pokud chcete vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho pracoviště), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlášce, nebo zašlete svůj požadavek dopisem (E-mail).

 • Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor konference a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek konference.

 • Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (je vhodné, když obsahuje také obrázek a odkazy na literaturu) pro vytištění ve sborníku anotací, (pouze v angličtině) dodejte nejpozději do 14. června 2005 elektronickou poštou současně s přihláškou k účasti.

  Úplný text referátu (v anglickém nebo národním jazyce), v úhrnném rozsahu max. 10 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte nejpozději 22. srpna 2005 v editoru MS Word 2000/XP/2003, včetně vložených obrázků, grafů, literatury. Příspěvek (i anotaci) je možné uploadovat přes přihlašovací systém.

 • Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (abstract.zip).
  Šablona pro referát v angličtině nebo národním jazyce (template.zip).
  Šablona pro referát v angličtině nebo národním jazyce (template.doc).

 • Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu PDF a dodán jako součást tištěného sborníku na CD.

 • Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet, kde je možno zaslat (upload) také soubory s příspěvky.


 • Pokyny k úhradě účastnického poplatku: Parametry:
  Jméno banky: CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A. S.
  Adresa banky: Hlavní třída 703 Ostrava - Poruba
  PSČ (Zip Code): 708 39
  Stát (Country): Czech Republic
  SWIFT Code: CEKOCZPP
  Číslo účtu (Account number): 127089559/0300
  Variabilní symbol (Variable symbol): 352502
  IBAN electronic form: CZ2303000000000127089559
  IBAN normal form: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
  Jméno držitele účtu (Name of the account holder): VSB - Technická univerzita Ostrava
  Adresa držitele účtu (Address of the account holder): 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, Czech Republic