STOČ 2004

29. 4. 2004 - VŠB-TU Ostrava


Programme

April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S5 - Informatika v ekonomice


April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Room: NK325 - Chairperson: Doc. Ing. Roman Prokop, CSc.

Order Authors Title
1 Marsolek, M. Navrh trikoloveho podvozku robota
2 Obuchanič, R. Model tenzometrického vážícího systému řízeného automatem B&R
3 Ciesielski, T. Analysis of sequence of legs moves of walking 8-legs robots
4 Cybulska, K. Model of Histeresis in Shape Memory Alloys
5 Domes, J. Nespojité řízení
6 Pekař, L. Řízení nestabilních systémů s dopravním zpožděním
7 Jániš, P. Řízení mechatronických systémů
8 Balsanek, M. Rizeni laboratornich modelu pomoci cislicovych regulatoru
9 Matuš, J. Využití umělých neuronových sítí při modelování problematiky horninového prostředí
10 Szczuka, R. Řízení modelu inverzního kyvadla pomocí programovatelného automatu.
11 Tolasz, R. Zhodnocení vlivu kolísání barometrického tlaku na tlak v odplyňovacích vrtech
12 Banar, R. Model vlivu chlazení na požadované vlastnosti materiálu.

Return to Content


April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
Room: F204 - Chairperson: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Order Authors Title
1 Butora, K. Internetový přístup k laboratorním úlohám
2 Caletka, P. Vytvoření informačního systému mössbauerovy laboratoře
3 Dědek, M. Počítačová podpora projektování a optimalizace odtěžovacích linek na uhelných hlubinných dolech
4 Dida, M. Vírus.Fence antivírový program
5 Bembenek, P. Zabezpečení a správa budovy pomocí GSM automatu
6 Gřeš, T. Podpora projektování kruhových objezdů pomocí simulace
7 Halata, M. Kryptografické systémy ochrany dat
8 Koch, M. Předpříprava multidimenzionálních dat technikou Data Miningu
9 Kotara, J. Stanovení množství nástřiku inhibitorů pro zamezení tvorby hydrátů
10 Navratil, M. On-line administrace využívající MySQL a skriptovací jazyk PHP
11 Rybár, M. Využití mikrokontroléru ATMEL pro komunikaci s mobilním telefonem
12 Slabyhoud, D. Návrh a realizace informačního portálu pro montánní vzdělávání

Return to Content


April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Room: J223 - Chairperson: Ing. Lenka Landryová, CSc.

Order Authors Title
1 Bieroš, M. Zpřístupnění laboratorních aplikací pomocí tenkých klientů Wonderware s ohledem na výuku
2 Czekaj, P. Řízení otáček stejnosměrného motoru pomocí PLC B&R
3 Czepczor, B. Řízení tahacího stroje pro tažení a navíjení hadic
4 Grečmal, D. Vizualizace simulačního modelu vytvořeného programem Powersim pomocí vizualizačního prostředí InTouch
5 Hruška, P. Modelování a vizualizace obnovy hornické krajiny po hlubinném dobývání
6 Janík, O. Automatické řízení a vizualizace mostového jeřábu
7 Lederer, P.&Halfar, L. Vizualizace laboratorní úlohy "Ovládání pásového dopravníku"
8 Lhotský, T. Virtuální realita jako prostředek pro řízení povrchového lomu
9 Šimek, R. Využití programu Grafsit pro řešení technologií prezentované programem InTouch
10 Vik, R. Automatizace těžby metanu a ropy s dálkovým přenosem dat
11 Záruba, P. Řídicí systém elektrického modelu kvašení piva

Return to Content


April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Room: D221 - Chairperson: Mgr. Tiefenbach Petr

Order Authors Title
1 Dráfi, Š. Parkovací systém
2 Gromošová, S. Vplyv laboratornych metod na biomechanické vlastnosti amniotickej membrány
3 Kandrik, D. Automatická stanica merania dlžky hriadeľa obežného kolesa motora myčky riadu
4 Kaťuch, P. Analýza modelu pasívnej smart štetiny potrubného mikrostroja
5 Kovář, J. Měření odezvy vybraných průmyslových sběrnic se systémy firmy B&R
6 Král, J. Měření okamžité rychlosti otáčení
7 Krištofik, N. Nepriame meranie tepla
8 Sanetrník, T. Metody měření zrychlení v technické diagnostice
9 Zapletal, Š. Zlepšení řízení topných soustav rodinných domků
10 Foltýnek, P. Převzorkování signálů v řadové analýze a synchronní filtraci
11 Žák, J. Rádiový modul na prenos informácií v pásme 433 MHz
12 Belko, J. Systém na meranie teplôt v spaľovacích motoroch

Return to Content


April 29, 2004, 9:20 - 13:00 : S5 - Informatika v ekonomice
Room: J259 - Chairperson: Ing. Roman Pavlas, Ph.D.

Order Authors Title
1 Čiljak, M. Televízny prijímač – návrh učebnej pomôcky
2 Kaštovská, H.& Osmančík, R.& Ponížil, J.&Sklenář, R. Návrh reklamní kampaně fiktivní firmy Aqua logistic, s.r.o.
3 Kedroň, I. Intranet v prostředí průmyslového podniku LG Philips -Displays Hranice
4 Knapek, P. Rozšíření ekonomického informačního systému EkonomIS o modul Internetový katalog
5 Macková, M. E-learning
6 Macháček, P.&Sládek, R. Prezentace firmy Izona, s.r.o.
7 Dovrtěl, J. Inventarizační systém
8 Mlej, M. Reklamní kampaň firmy REKULTIVA, s. r. o.
9 Ogurčák, J. Multimediálna práca -Antény
10 Walový, P. Inteligentní model dolu – model výrobního systému

Return to Content


Output from web system prepared on: 29.4.2004 18:35:37
In case of problems contact our webmaster