XXIXth ASR '2004 Seminar

30. 4. 2004 - VŠB-TU Ostrava


Programme

April 30, 2004, 9:20 - 10:45 : Přednášky A
April 30, 2004, 11:00 - 12:30 : Přednášky B
April 30, 2004, 13:30 - 15:00 : Přednášky C
April 30, 2004, 9:00 - 15>00 : Poster session


April 30, 2004, 9:20 - 10:45 : Přednášky A
Room: NK352 - Chairperson: Prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný; Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.

Order Authors Title
1 BOHUŠ, Michal Practical Exploitation of Statistical and Graphic Methods in a Company and their Application with Statistical Software Usage
Praktické využití statistických a grafických metod ve firmě a jejich aplikace za využití statistického software
2 JENDRYŠČÍK, Miloš & BURÝ, Alois Analysis of MZV Subsystem and Synthesis of Transport Logistics Models in Deep Mines
Analýza podsystému MZV a syntéza modelů dopravní logistiky dolu
3 SALOKY, Tomáš & ŠEMINSKÝ, Jaroslav Laboratory of Artificial Intelligence Systems
Laboratórium systémov s umelou inteligenciou
4 BALLAGI, Áron & ÁDÁM, Tihamér Intelligent Acoustic Crack Analysis on DSP Platform
5 GAHURA, Petr Contribution to Stability Analysis of Nonlinear Control Systems Using Linearization
Vyšetřování stability nelineárních systémů metodou linearizace
6 HULMAN, Martin & VAŠEK, Lubomír Information Systems for Tool Data Management into Machine-industries Company
7 KLIMÁNEK, David & ŠULC, Bohumil Fault Detection in Control Systems via Evolutionary Algorithms
8 JIRKŮ, Jaroslav Dynamic Flow Detectors and Some Potential Chances for Their Realization

Return to Content


April 30, 2004, 11:00 - 12:30 : Přednášky B
Room: NK325 - Chairperson: Dr. Inž. Janusz Pluta; Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Order Authors Title
1 KNYBLOVÁ, Lenka The Model of Particles’ Analyser
Model analyzátoru částic
2 GALUŠKA, Aleš Computer support for analysis and project informatics and control system
Počítačová podpora pro analýzu a návrh informačních a řídicích systémů
3 MATELA, Lukáš & KMOCH, Petr Comparison of Special Methods with Commercial Products for Optical-based Measurement of Dimensions
Srovnání speciálních metod s komerčními softwary pro optická měření rozměrů
4 PILITOWSKA, Eva Contribution to Stability Analysis of Nonlinear Control Systems
5 ŠVEC, Petr Customizing RUP and XP for small software projects
Přizpůsobení RUP a XP pro malé softwarové projekty
6 KOŇAŘÍK, Petr Effect of Conventional and Robust Control Algorithms Operation on Energetic Consumption of Electrohydraulic Drive
7 KOPP, Petr Quality management decision and computer support

Return to Content


April 30, 2004, 13:30 - 15:00 : Přednášky C
Room: NK325 - Chairperson: Ing. Marek Babiuch, Ph. D.; Prof. Dr. Tihamer Ádám

Order Authors Title
1 KUPCZAK, Marek The Design of the Algorithms for the Signal Processing
2 MIZERA, Roman Program Support for Synthesis of Control System with Using MATLAB
Programová podpora syntézy regulačních obvodů pomocí programu MATLAB-Simulink
3 PONČÍK, Josef Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material
Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu
4 POPEK, Jiří Linux OS Implementation at Department of Control Systems and Instrumentation
5 ŠREK, Petr Internet Support Administration of Computer Network
6 VANČURA, Vladislav Information on Effective Strength Signal at Safeness Mine
Využití informačních signálů při řízení bezpečnosti dolu
7 WOJCIASZYK, Petr Identification System with iButton

Return to Content


April 30, 2004, 9:00 - 15>00 : Poster session
Room: NK352

Order Authors Title
  BABIUCH, Marek Web Applications of Sensors and Measurement Laboratory
  BABIUCH, Marek & ŠKUTA, Jaromír Software for Implementation of Remote Switching module Using TCP/IP Protocol
  BENKÓ, Peter Modelling of the Field of Temperature in Calibration Furnance by FEMLAB
Modelovanie teplotného poľa kalibračnej pece programom FEMLAB
  FARANA, Radim Distance Learning Laboratory Task Support
Laboratorní modely pro podporu distanční výuky
  FOJTÍK, David Interrupt IRQ Time Response in Dependence on PC Performance and Operating System MS Windows NT/2000/XP
Doba odezvy na vznik přerušení IRQ v závislosti na výkonu PC a operačním systému MS Windows NT/2000/XP
  FORMÁNEK, Ivo Modern Control Systems of Cold Rolling Mills
  JURÁK, Michal Setting up Spark Ignition Engine Control Unit
  KOČÍ, Petr Vibration of Car Engine Running at Idle
  KOSTÍK, Ľuboš & SALOKY, Tomáš Structure and Analyze of Bus-systems Fitting-on in Automation of Buildings
  KULHÁNEK, Jiří SIPRO 4.0 Changes and Improvements
  LANDRYOVÁ, Lenka Research for Disposal Possibilities of Biogas with Low Concentration of Methane Gas in Landfills of Municipal Waste
  MAXIM, Vladislav, SALOKY, Tomáš & LÍŠKA, Ondrej Regulation of current of SRM with PSpice
  ONDRÁČEK, Libor, SALOKY, Tomáš, LÍŠKA, Ondrej & HRADOCKÝ, Ladislav Modernization of Control Systems
Modernizácia riadiaceho systému
  PAVLAS, Roman Monitoring and Controlling of the Industrial Process with help of CAM and EIS Systems
  PUSTKA, Martin Characteristics Describing the Network Growth and their Changes
  SMUTNÝ, Lubomír Program Support of Laboratory Stands Control
  SMUTNÝ, Pavel Web Portal e-Automation and Usability of Web Pages
  SZABADOS, Lórant & LÍŠKA, Ondrej Control of Thermal Pump through Internet
Riadenie tepelného čerpadla cez internet
  ŠKUTA, Jaromír The Control Unit for Configuration of the Optimal Speed of Pump Engine
  TŮMA, Jiří Sound Quality Assessment using Vold-Kalman Tracking Filtering
  VÍTEČKOVÁ, Miluše & VÍTEČEK, Antonín Ratio Control
Poměrová regulace
  VROŽINA, Milan, DAVID, Jiří, OVČÁČÍKOVÁ, Romana & HEGER, Milan System of Support Maintenance Control Decision-making
  WAGNEROVÁ, Renata Laboratory of Advanced Simulations

Return to Content


Output from web system prepared on: 30.4.2004 16:26:19
In case of problems contact our webmaster