XXIX. Seminář ASŘ 2004

Instruments and Control

30. dubna 2004


Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

Český národní komitét IMEKO


Informace o semináři


Webmaster: Radim Farana