18. mezinárodní konference  Hydraulika a pneumatika 

organizovaná Českou strojnickou společností, odbornou sekcí Hydraulika a pneumatika
a VŠB -Technickou univerzitou Ostrava, fakultou strojní, katedrou automatizační techniky a řízení

30.září 2003 až 1.října 2003
Praha
Česká republika

Předseda programového výboru: Prof. Ing.Petr Noskievič, CSc., VŠB - Technická univerzita Ostrava
Předseda organizační komise: Ing. Přemysl Malý, CSc. Parker Hannifin s.r.o., Praha


Termín pro zaslání prezentace: 15. září 2003  Podrobnosti zde

Ke stažení: Časový program konference


<Seznam přihlášených účastníků >< Seznam přihlášených příspěvků >

Bližší informace k doprovodnému programu >