Studentská tvůrčí a odborná činnost 2002

25. 4. 2002 - Ostrava


Seznam soutěžních prací podle sekcí

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
S2 - Aplikovaná informatika
S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
S5 - Soutěžní práce studentů doktorského studijního programu


S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
Místnost: Aula NK

Pořadí Autoři Název práce
1 CHYTIL, Václav Prezentační a výukový modul Delta transformace
2 ŠIMKO, Ondrej SIMULAČNÝ A VIZUALIZAČNÝ MODEL ADAPTÍVNEHO RIADENIA ROBOTA
3 PONČÍK, Josef Modelování skládek odpadu a odsávání plynu
4 GALUŠKA, Aleš Řídicí systémy moderních profilových válcovacích tratí
5 KERESTÚRI, Marek Riadenie pohonu žeriava
6 KUPCZAK, Marek Programová podpora analýzy regulačních obvodů
7 KÓŠA, František Praktické použitie robustných regulátorov v praxi.
8 DANISZ, Radim Využití robustních algoritmů pro řízení technologického procesu
9 SLOVÁK, Tomáš Výukový a prezentační modul pro oblast identifikace technologických procesů

Zpět na obsah


S2 - Aplikovaná informatika
Místnost: F 321

Pořadí Autoři Název práce
1 ŽAITLIK, Tomáš Výukový a prezentační modul Operační systémy
2 URBÁNEK, Štefan Agent Farms
3 VEČEŘA, Leo Využití AC servopohonu pro dynamické polohovací úlohy
4 OROSZ, Marian Programová podpora tvorby dotazníkov na Internete
5 VACULA, Vladimír Generování VRML scény a doplňkových informací
6 MIZERA, Roman Programová podpora syntézy regulačních obvodů - S1
7 LACKO, Peter Modelovanie zemných porúch na vn vedeniach s využitím programu EMTP-ATP
8 CHOVANEC, Jaromír Měřící systém závodu s databázovou podporou
9 BALOGH, Rastislav Využitie PC pri výuke Výkonovej elektroniky

Zpět na obsah


S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
Místnost: J 223

Pořadí Autoři Název práce
1 HOLEŠÍNSKÝ, Daniel Interaktivní vizualizace technologického procesu povrchového lomu
2 JEDLIČKA, Martin Využití SCADA/HMI systému pro řízení a vizualizaci reálných zařízení z prostředí Internetu
3 PIVARČI, Marek & KOLLÁRIK, Pavol Monitorovanie a emulácia priemyselných PLC v laboratóriu KASR FEI STU
4 VANČURA, Vladislav Aplikace monitorovacího systému MTA – Promotic na dole Paskov
5 URBIŠ, René Měření, sběr a následné vyhodnocení dat pomocí systému Control Web
6 SKYBÍK, Radovan Systém řízení a zabezpečení svislé dopravy hlubinného dolu
7 FÜRJEŠ, Ľudovít SNMT - Predikcia výronu a výhozu
8 CHLEVIŠŤAN, Karel Vizualizace a monitorování výrobní linky s technologií UHF s podporou SCADA/HMI s internetovským přístupem
9 PAPAJ, Tomáš Vizualizace přechodů dlouhých důlních děl

Zpět na obsah


S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
Místnost: D 221

Pořadí Autoři Název práce
1 PECÁR, Juraj Zabezpečovací systém rodinného domu
2 MAGYAR, Miroslav Minimechanismus pre monitorovanie potrubí malých priemerov
3 TARABA, Radek & ROMÁNEK, David Sluneční kolektor
4 HOLÍNEK, Petr Chybové hlášení na univerzálním stroji pro zkoušku těsnosti světlometů
5 SZMUC, Rafał & TOKARZ, Grzegorz Application of electropneumatic control systems in building mechanical vibration generators
6 ŠVEC, Pavel Modernizace pásové dopravy na dolech
7 POPEK, Jiří Automatizační programy pro signálový analyzátor LabShop PULSE
8 ŤAPAJNA, Milan Rýchle vyhodnocovanie generačných parametrov unipolárnych štruktúr
9 RAŠKA, Pavel Elektronicky řízený zevní dynamický fixátor horní končetiny

Zpět na obsah


S5 - Soutěžní práce studentů doktorského studijního programu
Místnost: J 259

Pořadí Autoři Název práce
1 RŮŽIČKA, Bohdan & LAZAR, Josef THE LASER DIODE CURRENT SUPPLY WITH HIGH EMI PROTECTION
2 MOTL, Milan High-Order Aproximation in Finite Element Method for EM Problems
3 FRANEK, Ondřej Comparison of Hexahedron Superelement Decompositions in 3D Finite Element Method
4 POKORNÝ, Pavel Problematika řízení rotační odparky
5 HUČKA, Rostislav Multirate access based on tree-structured orthogonal codes
6 JURÁK, Michal Měření rovnoměrnosti otáčení zažehového motoru automobilu při volné chodu
7 URBANEC, Tomáš IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PARAMETERS OF THE WLAN CARDS
8 BYDOŃ, Sławomir Construction and Operation of Magnetorheological Rotary Brake
9 CACH, Petr & FIEDLER, Petr Ethernetové rozhranní pro průmyslové systémy

Zpět na obsah


Output from web system prepared on: 4/25/2002 5:27:38 PM
In case of problems contact our webmaster