Studentská tvůrčí a odborná činnost 2002

25. 4. 2002 - Ostrava


Přihlášené soutěžní práce

B C D F G H C J K L M O P R S Š Ť T U V Ž


B

Autoři Název Číslo
BALOGH, Rastislav Využitie PC pri výuke Výkonovej elektroniky 8
BYDOŃ, Sławomir Construction and Operation of Magnetorheological Rotary Brake 39

Zpět na obsah

C

Autoři Název Číslo
CACH, Petr & FIEDLER, Petr Ethernetové rozhranní pro průmyslové systémy 5

Zpět na obsah

D

Autoři Název Číslo
DANISZ, Radim Využití robustních algoritmů pro řízení technologického procesu 17

Zpět na obsah

F

Autoři Název Číslo
FRANEK, Ondřej Comparison of Hexahedron Superelement Decompositions in 3D Finite Element Method 3
FÜRJEŠ, Ľudovít SNMT - Predikcia výronu a výhozu 45

Zpět na obsah

G

Autoři Název Číslo
GALUŠKA, Aleš Řídicí systémy moderních profilových válcovacích tratí 34

Zpět na obsah

H

Autoři Název Číslo
HOLEŠÍNSKÝ, Daniel Interaktivní vizualizace technologického procesu povrchového lomu 19
HOLÍNEK, Petr Chybové hlášení na univerzálním stroji pro zkoušku těsnosti světlometů 20
HUČKA, Rostislav Multirate access based on tree-structured orthogonal codes 2

Zpět na obsah

C

Autoři Název Číslo
CHLEVIŠŤAN, Karel Vizualizace a monitorování výrobní linky s technologií UHF s podporou SCADA/HMI s internetovským přístupem 33
CHOVANEC, Jaromír Měřící systém závodu s databázovou podporou 18
CHYTIL, Václav Prezentační a výukový modul Delta transformace 26

Zpět na obsah

J

Autoři Název Číslo
JEDLIČKA, Martin Využití SCADA/HMI systému pro řízení a vizualizaci reálných zařízení z prostředí Internetu 35
JURÁK, Michal Měření rovnoměrnosti otáčení zažehového motoru automobilu při volné chodu 27

Zpět na obsah

K

Autoři Název Číslo
KERESTÚRI, Marek Riadenie pohonu žeriava 9
KÓŠA, František Praktické použitie robustných regulátorov v praxi. 10
KUPCZAK, Marek Programová podpora analýzy regulačních obvodů 31

Zpět na obsah

L

Autoři Název Číslo
LACKO, Peter Modelovanie zemných porúch na vn vedeniach s využitím programu EMTP-ATP 12

Zpět na obsah

M

Autoři Název Číslo
MAGYAR, Miroslav Minimechanismus pre monitorovanie potrubí malých priemerov 6
MIZERA, Roman Programová podpora syntézy regulačních obvodů - S1 32
MOTL, Milan High-Order Aproximation in Finite Element Method for EM Problems 4

Zpět na obsah

O

Autoři Název Číslo
OROSZ, Marian Programová podpora tvorby dotazníkov na Internete 44

Zpět na obsah

P

Autoři Název Číslo
PAPAJ, Tomáš Vizualizace přechodů dlouhých důlních děl 21
PECÁR, Juraj Zabezpečovací systém rodinného domu 22
PIVARČI, Marek & KOLLÁRIK, Pavol Monitorovanie a emulácia priemyselných PLC v laboratóriu KASR FEI STU 11
POKORNÝ, Pavel Problematika řízení rotační odparky 14
PONČÍK, Josef Modelování skládek odpadu a odsávání plynu 23
POPEK, Jiří Automatizační programy pro signálový analyzátor LabShop PULSE 43

Zpět na obsah

R

Autoři Název Číslo
RAŠKA, Pavel Elektronicky řízený zevní dynamický fixátor horní končetiny 41
RŮŽIČKA, Bohdan & LAZAR, Josef THE LASER DIODE CURRENT SUPPLY WITH HIGH EMI PROTECTION 1

Zpět na obsah

S

Autoři Název Číslo
SKYBÍK, Radovan Systém řízení a zabezpečení svislé dopravy hlubinného dolu 13
SLOVÁK, Tomáš Výukový a prezentační modul pro oblast identifikace technologických procesů 28
SZMUC, Rafał & TOKARZ, Grzegorz Application of electropneumatic control systems in building mechanical vibration generators 40

Zpět na obsah

Š

Autoři Název Číslo
ŠIMKO, Ondrej SIMULAČNÝ A VIZUALIZAČNÝ MODEL ADAPTÍVNEHO RIADENIA ROBOTA 7
ŠVEC, Pavel Modernizace pásové dopravy na dolech 24

Zpět na obsah

Ť

Autoři Název Číslo
ŤAPAJNA, Milan Rýchle vyhodnocovanie generačných parametrov unipolárnych štruktúr 30

Zpět na obsah

T

Autoři Název Číslo
TARABA, Radek & ROMÁNEK, David Sluneční kolektor 42

Zpět na obsah

U

Autoři Název Číslo
URBANEC, Tomáš IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PARAMETERS OF THE WLAN CARDS 25
URBÁNEK, Štefan Agent Farms 29
URBIŠ, René Měření, sběr a následné vyhodnocení dat pomocí systému Control Web 36

Zpět na obsah

V

Autoři Název Číslo
VACULA, Vladimír Generování VRML scény a doplňkových informací 15
VANČURA, Vladislav Aplikace monitorovacího systému MTA – Promotic na dole Paskov 16
VEČEŘA, Leo Využití AC servopohonu pro dynamické polohovací úlohy 38

Zpět na obsah

Ž

Autoři Název Číslo
ŽAITLIK, Tomáš Výukový a prezentační modul Operační systémy 37

Zpět na obsah


Output from web system prepared on: 4/25/2002 5:29:39 PM
In case of problems contact our webmaster