Základní informace:

Příspěvek musíte dodat v elektronické i tištěné podobě v rozsahu 2 až 8 stran, vždy ale na sudém počtu stran formátu A4, v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Použít je možno textový editor Word for Windows ver. 6 nebo Word 97, možný je také formát pdf nebo dle domluvy také jiný. Podrobnější informace jsou uvedeny ve vzoru článku.

Svůj příspěvek zašlete prosím nejpozději do 1.2.2002.

Download souborů:

Zde si můžete stáhnout šablonu a vzory článků do sborníku konference.