Přihlášení na konferenci:

Předběžná registrace na konferenci Aplikovaná mechanika 2002 přes internet byla ukončena. V případě enormního zájmu o účast na konferenci kontaktujte organizační výbor telefonicky.

Závaznou přihlášku obdrží všichni předběžně přihlášení poštou a zašlou ji na adresu konference společně s vytištěnými články. Články je nutno zaslat také v elektronické podobě (možno také e-mailem).

Zde si můžete stáhnout závaznou přihlášku spolu s dalšími informacemi:

  • Závazná přihláška psaná česky (2am2002_CZ.doc-->48,5kB):    Přihláška CZ
  • Závazná přihláška psaná anglicky (2am2002_EN.doc-->48,0kB):    Přihláška EN

  • Na závaznou přihlášku jsme opomněli uvést IČO a DIČ VŠB-TU Ostrava, takže tady jsou:


    IČO: 6198910
    DIČ: 390-61989100