Organizační pokyny

Seminář ASŘ´2001 proběhne ve dvou částech - dne 26. 4. 2001 studentská konference STOČ a 27. 4. 2001 Seminář ASŘ´2001 v audiovizuální učebně J259 v areálu VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba. Jednání Semináře ASŘ proběhne ve dvou paralelních sekcích a posterové prezentaci:

 1. Sekce "Instruments and Control"
 2. Sekce "Safety, fire protection and mining"
 3. Poster presentation
Účastnický poplatek semináře: 490,- Kč

Zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, tištěný souhrn anotací, úplný sborník referátů publikovaný na WWW ve formátu PDF. Textová verze pozvánky na seminář je k dispozici zde: Pozvanka.pdf.

 1. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 1646894319/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol - číslo faktury (případně 421xxx kde xxx je číslo příspěvku autora) (ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava).
  Všichni účastníci obdrží fakturu (účetní doklad) k úhradě účastnického poplatku, proto vyplňte prosím řádně údaje o vysílající organizaci, zejména přesný název, IČO a DIČ.
  Pokud chcete vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho pracoviště), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlášce, nebo zašlete svůj požadavek dopisem (E-mail).
 2. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 3. Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (je vhodné, když obsahuje také obrázek a odkazy na literaturu) pro vytištění ve sborníku anotací, (pouze angličtina) a úplný text referátu (s ohledem na publikaci na webu preferujte anglický text), v úhrnném rozsahu max. 12 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte nejpozději do 6. 4. 2001 12.00 LSEČ elektronickou poštou (eventuelně na disketě 3,5") v editoru MS Word, včetně vložených obrázků, grafů, literatury.
 4. Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (anotation.zip).
  Šablona pro referát v češtině (sablona.zip).
  Šablona pro referát v angličtině (template.zip).
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu PDF a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu PDF dokumentuje text šablony v češtině a v angličtině.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).