TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ A GARANTI

Sekce 1: KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
garant : prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. (Tel: 069/ 699 1204)

Sekce 2: ENERGETIKA
garant :
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (Tel: 069/ 699 4403)

Sekce 3: DOPRAVA
garant :
prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc. (Tel: 069/ 699 4428)

Sekce 4: AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ A APLIKOVANÁ INFORMATIKA
garant :
Dr. RNDr. Lubomír Smutný (Tel: 069/ 699 3484)

Sekce 5: VÝROBNÍ SYSTÉMY S PRŮMYSLOVÝMI ROBOTY
garant :
doc. Dr. Ing. Petr Novák (Tel: 069/ 699 3595)

Sekce 6: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
garant :
doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc (Tel: 069/ 699 3118)

Sekce 7: APLIKOVANÁ MECHANIKA
garant :
Ing. Milada Hlaváčková (Tel: 069/ 699 3266)

Sekce 8: PRUŽNOST A PEVNOST
garant :
doc. Ing. Jan Fuxa, CSc. (Tel: 069/ 699 4412)

Sekce 9: MECHANIKA TEKUTIN A TEKUTINOVÉ MECHANIZMY
garant :
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. (Tel: 069/ 699 4382)