ORGANIZAČNÍ POKYNY

Termín: 5. - 7. 9. 2000
Místo:    VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Jednací jazyk: čeština, slovenština,angličtina
Přihlášky: Do jednotlivých sekcí na základě pozvánek
Referáty: Přihlášky referátů do jednotlivých sekcí podle dispozic garantů sekcí.

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

5.9. 2000 úterý 10:00 - Slavnostní zasedání vědecké rady – sál nad starou menzou
12:00 - Přijetí význačných hostů děkanem fakulty
14:00 - Slavnostní zahájení konference – sál nad novou menzou
- vystoupení rektora VŠB-TUO prof. Ing. Václava Roubíčka, Csc.
- vystoupení děkana Fakulty strojní VŠB-TUO prof. Ing. Antonína Vítečka, Csc.
- vystoupení dalších čestných hostů
19:00 - Společenský večer
6. 9. 2000 středa - jednání v sekcích
7. 9. 2000 čtvrtek - jednání v sekcích
- závěr konference