Fakulta strojní

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

pořádá

pod záštitou Jeho Magnificence
prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., rektora

a Spectabilis
prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc., děkana

logo.gif (1517 bytes)

při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní

nadpis.gif (4791 bytes)

5. -7. 9. 2000
Vážení přátelé,

na rok 2000 připadá 50. výročí založení Fakulty strojní, jejíž kořeny vycházejí ze stopadesátileté historie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vedení Fakulty strojní si při této příležitosti pokládá za čest pozvat Vás do města Ostravy, k účasti na mezinárodní vědecké konferenci, na které Vás seznámíme s pedagogickými a vědeckými aktivitami naší fakulty a formou odborných přednášek Vám přiblížíme současný stav i výhledové trendy ve strojírenských a dopravních oborech.

Cílem konference je:

Cílem jednání v odborných sekcích je:

Těšíme se na Vaši účast - budete našimi milými hosty!