Program

Studentská soutěž STOČ'2000 dne 3. 5. 2000

800-900 Prezentace účastníků soutěže STOČ'2000 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení STOČ'2000
915-1230 Dopolední odborný program - soutěž STOČ (jednání sekcí)
1230-1300 Polední přestávka
1300-1630 Odpolední odborný program

Seminář ASŘ'2000 dne 4. 5. 2000

800-900 Prezentace účastníků Semináře ASŘ'2000 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení semináře
915-1230 Dopolední odborný program
1230-1300 Polední přestávka
1300-1630 Odpolední odborný program a závěr semináře

Termínový kalendář

Zveřejnění pozvánky na seminář 1. ledna 2000
Uzávěrka přihlášek referátů 15. března 2000
Potvrzení přijetí referátů (pouze E-mail) 26. března 2000
Uzávěrka došlých anotací a referátů 14. dubna 2000
Úhrada plateb účastnického poplatku od autorů 14. dubna 2000
Soutěž STOČ'2000 3. května 2000
Jednání semináře ASŘ'2000 4. května 2000