XXIV. Seminář ASŘ 2000

Instruments and Control

VŠB-TU Ostrava, 3. - 4. 5. 2000

List of papers

A B D F G H I K L M N O P S Š V W Z


A

Authors Title Number
Adámek Milan & Vavruša Svatomír Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech 41

Return to List of papers


B

Authors Title Number
Babiuch Marek Aplikace jednočipových mikropočítačů v řídicích systémech 31
Babiuch Marek Fieldbus Protocol Requirements 44
Bílovský Petr Zpracování elektrických signálů pomocí waveletové transformace 4
Burý Alois & Čech René ASMAT- aplikační software pro operační řízení dopravy materiálu a důlní výstroje 46

Return to List of papers


D

Authors Title Number
Drastich Lubomír & Wolf Petr Přechod k procesnímu řízení textilní firmy 42

Return to List of papers


F

Authors Title Number
Farana Radim Výuka informačních systémů u strojních inženýrů 7
Fojtík David Ovladač karty PCA1408 pro MS Windows NT realizující řízení v reálném čase 6
Fornůsek Tomáš Návrh testovacího kusu a technologického postupu pro CNC stroje 36

Return to List of papers


G

Authors Title Number
Gottfried Jan Modelování proudění metanu 14

Return to List of papers


H

Authors Title Number
Halásek Tomáš Syntéza lineárních systémů řízení pomocí delta modelů metodou Optimálního 35
Hummel Martin Model proudění plynů v oblasti Slezská Ostrava 5

Return to List of papers


I

Authors Title Number
Ibrahim Kamil Návrh robustních regulátorů metodou umístění pólů 26

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Kačmář Dalibor Zpracování informací v reálném čase v prostředí operačního systému Windows CE 12
Klen Petr Tvorba I/O serverů pro OS Windows NT a cesty k jejímu usnadnění 1
Kočí Petr Vliv vibrací obráběcího stroje na přesnost obrábění 27
Kubalčík Marek & Malík Michal Adaptivní řízení dvourozměrového systému 40
Kulhánek Jiří Využití ActiveX komponent pro počítačovou simulaci 30

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Lebiš Zdeněk Rektilineární Steinerovy stromy 8
Ledererová Jana Algoritmy řízení metodou agregace stavových proměnných 33
Lysenko Vladimír Referenční zářič s indukčním ohřevem 45

Return to List of papers


M

Authors Title Number
Maňásek Radek Identifikace hydraulického obvodu 28

Return to List of papers


N

Authors Title Number
Nantl Jakub Využití SSH pro zabezpečení datových přenosů ve veřejných sítích 9

Return to List of papers


O

Authors Title Number
Ostrezy Josef Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek 10
Ovčáčíková, R., Bednařík, L. & David, J. Využití časové odchylky lití při operativním řízení ocelárny 37

Return to List of papers


P

Authors Title Number
Piechota Hynek Analýza signálů technikou Waveletů. 2
Pustka Martin Rozkládání zátěže a zajištění dostupnosti systémů a služeb v počítačových sítích. 38

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Smutný Lubomír Inteligentní senzory a jejich aplikace ve víceúrovňových měřicích a řídicích systémech 29
Suchánek Petr Využití digitálních studií pro účely informačních systémů 15
Szlachta Jiří Systém řízení směrové ovladatelnosti automobilu 32

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Škuta Jaromír Využití možností stavebnice DOMINOPUTER v operačním systému W9x a programovém prostředí Control Web 21
Škuta Jaromír I/O jednotka PC PIC 25

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Vik Jaroslav Informační sytémy podniku a řízení jakosti 16
Vyhlídal Tomáš IMC s anisochronním modelem prvniho řádu 13

Return to List of papers


W

Authors Title Number
Wagnerová Renata & Klaner Petr Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu 18

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zatloukal Michal Senzorový systém se sběrnicí CAN 34

Return to List of papers


Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation