XXIV. Seminář ASŘ 2000

Instruments and Control

3. - 4. května 2000


Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

DAAAM - Danube Adria Association for Automation and Metrology - Česká republika

Český národní komitét IMEKO


Informace o semináři


Webmaster: Radim Farana