Fotoalbum

Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava : 5.9.2000

Slavnostní zasedání Vědecké rady FS : 5.9.2000

Jmenování Dr.h.c. a předání medailí fakulty : 5.9.2000

Zasedání sekce 4: Automatické řízení a aplikovaná informatika : 6.9.2000 - 7.9.2000

Webmaster: Radim Farana