Organizační pokyny

Jednacím jazykem konference je angličtina, slovenština nebo čeština. Příspěvky ve sborníku mohou být publikovány v angličtině bez ohledu na to, v jakém jazyce budou prezentovány na konferenci.

Souhrn jednostránkových anotací výhradně v angličtině bude publikován v písemné formě ve Sborníku anotací vybaveném ISBN a plný text příspěvku (dle níže uvedených pokynů) bude prezentován na WWW ve formátu HTML.

Jeden účastník nebo autor (spoluautor) příspěvku může participovat maximálně na třech publikovaných příspěvcích. Další příspěvky bude možné zveřejnit za příslušnou finanční úhradu. Zveřejnění příspěvků bude umožněno i autorům, kteří se konference osobně nezúčastní. Řádné vyvěšení takto zaslaných posterů zajistí organizátoři.

Ve sborníku anotací bude rovněž umožněna placená inzerce.

Mezinárodní vědecká konference FS proběhne v areálu VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba ve dnech 5. září (úterý) až 7. září (čtvrtek) 2000.

Předpokládané náklady

vložné (včetně občerstvení, sborníku a rautu): 1600,- Kč
sponzorované vložné (na základě žádosti může přiznat programový výbor): 500,- Kč
inzerce ve Sborníku anotací (1 strana A4): 1000,- Kč
publikace ve sborníku (bez účasti): 300,- Kč
ubytování na jednu noc: 150,- Kč
oběd: 60,- Kč

 1. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 2701251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol - číslo faktury (případně 920xxx kde xxx je číslo příspěvku autora) (ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava).
  Všichni účastníci obdrží fakturu k úhradě účastnického poplatku, proto vyplňte prosím řádně údaje o vysílající organizaci, zejména přesný název, IČO a DIČ.
  Pokud chcete vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho pracoviště), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlášce, nebo zašlete svůj požadavek dopisem (E-mail).
 2. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 3. Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (je vhodné, když obsahuje také obrázek a odkazy na literaturu) pro vytištění ve sborníku anotací, (pouze v angličtině) a úplný text referátu (s ohledem na publikaci na WWW preferujte anglický text), v úhrnném rozsahu max. 12 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte nejpozději do Stanoveného termínu 12.00 LSEČ elektronickou poštou (na disketě) v editoru MS Word (HTML), včetně vložených obrázků, grafů, literatury.
 4. Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (anotation.zip).
  Šablona pro referát v češtině (sablona.zip).
  Šablona pro referát v angličtině (template.zip).
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu HTML a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu HTML dokumentuje text šablony v češtině a v angličtině.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).