FAKULTA STROJNÍ

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Znak FS VŠB-TUO

WORKSHOP ´99

20. 1. 1999

místnost B2

Prezentace

8:45 h

Zahájení

9:00 h

První část jednání

9:05 h

Přestávka

11:30 h

Druhá část jednání

12:00 h

Předpokládaný konec

14:30 h

Časový program a sled přednášek může být z organizačních důvodů
v průběhu jednání upraven.


Abstrakty referátů


Fotoalbum


Text: Jaromír Široký a Zuzana Kmětíková
Fotografie: Radim Farana, katedra ATŘ