Czech group attending ICEE 2002


Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání - ICEE´2002

Letošní ročník Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání ICEE´2002 probíhal ve dnech 18. - 21. srpna v Manchesteru. Pro připomenutí uveďme, že předchozí ročníky byly konány: v roce 2001 v norském Oslu, v roce 2000 na ostrově Tchaj-wan, 1999 v Ostravě na VŠB-TU Ostrava, v roce 1998 v Rio de Janeiru v Brazílii, v roce 1997 v Chicagu v USA.

Účast české delegace byla stejně jako v minulých letech organizována naší univerzitou a obohacena o doprovodný program, v rámci kterého měli účastnici možnost navštívit především historické a kulturní památky severní Anglie a Skotska.

V rámci doprovodného programu navštívila naše výprava např. Národní park Yorkshire Moor s úchvatnými vřesovišti, několik zachovalých pozůstatků bývalých opatství, překrásná historická města Edinburgh, York nebo Stirling a dokonce také tajemné jezero Loch Ness i mnohá další zajímavá místa Skotska a Anglie.

Díky několika dnům stráveným na různých místech tohoto malebného koutu země měli delegáti konference možnost blíže se seznámit s životem, kulturou, historií, průmyslem a životní úrovní Velké Británie. Velké poděkování patří na tomto místě průvodci zájezdu MUDr. Janu Krhutovi, který svým detailním výkladem i znalostí navštěvovaných míst významně přispěl k příjemnému prožití zájezdu.

Vlastního jednání konference se zúčastnili zástupci špičkových technických vysokých škol a univerzit z celého světa. Česká výprava byla i v letošním roce vedena náměstkem ministryně školství mládeže a tělovýchovy ČR doc. Ing. Josefem Průšou, CSc.

Program konference byl zahájen plenárním zasedáním, po němž následovala jednání v jednotlivých odborných sekcích. Tato jednání byla navíc vhodně prokládána prezentacemi posterů.

Konference opět v mnohém navázala na předchozí úspěšné ročníky a zajistila tak pokračování důležité diskuse o inženýrském vzdělávání v novém tisíciletí. Účastníci konference si vyměnili své názory týkající se nejen nové formy a struktury studia, ale také jeho obsahu, do něhož je potřeba aktuálně zahrnout nejnovější poznatky výzkumu a vývoje.

Kromě obvyklých témat jednání byla letos diskutována i problematika využití a rozvoje e-learningu v učebním procesu, vzniku e-univerzit, inovovaných forem inženýrského vzdělávání s ohledem na globalizující se světový trh práce, širší využívání moderních multimediálních nástrojů výuky a v neposlední řadě i trendů v mezinárodní spolupráci v oblasti inženýrského vzdělávání.

Konference ICEE tak opět potvrdila své nezastupitelné místo jako diskusní platformy nejen pro výměnu nových zkušeností, ale rovněž pro budování užitečných kontaktů a odborné spolupráce.

Při odborných jednáních v jednotlivých sekcích i na všech doprovodných akcích hrála naše, česká delegace, vždy významnou roli a to zejména zásluhou zkušených vysokoškolských pedagogů a především rektora VŠB-TUO prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., který je rovněž významným členem International Steering Committee, tedy Mezinárodního řídícího výboru.

Celkově lze říci, že delegace z České republiky, patřila opět k jedné z největších a rovněž, co do odborných vystoupení, nejaktivnějších výprav, která se konference zúčastnila a naše působení na konferenci zanechalo veskrze pozitivní dojem. České technické univerzity a především VŠB-Technická univerzita Ostrava tak opět potvrdily, že patří mezi skutečnou světovou technickou špičku na poli inženýrského vzdělávání.

Příští ročník Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání ICEE´2003 se výjimečně uskuteční již v červenci tentokrát ve španělské Valencii.

Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Tisková mluvčí
Foto: doc. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. Roman Kozel, Ph.D.

Click here to visit iNEER Photo album.

ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002 ICEE 2002

Published papers


Last modification: October 2, 2002