Czech group attending ICEE 2001


Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání - ICEE´2001

Letošní ročník Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání ICEE´2001 se konal ve dnech 6. - 10. srpna v Norsku. Pro připomenutí uveďme, že předchozí ročníky byly konány: v roce 2000 na ostrově Tchaj-wan, 1999 v Ostravě na VŠB-TUO, v roce 1998 v Rio de Janeiru v Brazílii, v roce 1997 v Chicagu v USA. Program konference byl tradičně rozdělen na dvě části: první část konference proběhla v Oslu v prostředí kongresového hotelu Radisson SAS Scandinavia Hotel a ve čtvrtek 9. srpna následoval přesun do Bergenu.

Účast české delegace byla organizována naší univerzitou a obohacena o doprovodný program, v rámci kterého měli účastnici možnost navštívit především přírodní krásy této severské země. Naše výprava cestovala novým školním autobusem a navštívila např. nejznámější norský fjord Geiranger, ledovec Josterdal, Zlatou cestu Trolů, stěnu Trolů, olympijské městečko Lillehammer a mnohá další zajímavá místa Norska. Díky několika dnům stráveným na různých místech této malebné země měli delegáti konference možnost blíže se seznámit s životem, kulturou, historií, průmyslem a životní úrovní Norska. Především nás však upoutala tamní, člověkem místy až nedotčená, nádherná příroda.

Konference samotné se zúčastnili zástupci špičkových technických vysokých škol z celého světa. Členy české výpravy byli kromě zástupců naší univerzity, jejíž delegace byla vedena rektorem prof. Ing. Václavem Roubíčkem, CSc., rovněž zástupci významných institucí, např. náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR doc. Ing. Josef Průša, CSc., ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Helena Šebková, CSc., rektoři prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. (ZČU) a prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (UHK).

Jednotlivé prezentace probíhaly v celkem 7 sekcích, jejichž zasedání následovalo vždy po hlavních, zahajovacích přednáškách. Letošní konference v mnohém navázala na předchozí úspěšné ročníky a zajistila tak pokračování důležité diskuse o inženýrském vzdělávání v novém tisíciletí. Účastníci konference si vyměnili své názory týkající se nejen nové formy a struktury studia, ale také jeho obsahu, do něhož je potřeba aktuálně zahrnout nejnovější poznatky výzkumu a vývoje. Jednání všech sekcí probíhalo paralelně přímo v kongresovém hotelu Radisson SAS a zahrnovalo velmi širokou problematiku mimo jiné na témata nových technik výuky, multimediálních nástrojů výuky, mezinárodní spolupráce a trendů v inženýrském vzdělávání, inovací struktury studijních programů apod. Konference ICEE se tak úspěšně stává tradiční platformou nejen pro výměnu nových zkušeností, ale rovněž pro budování užitečných kontaktů a odborné spolupráce.

Při odborných jednáních v jednotlivých sekcích i na všech doprovodných akcích hrála naše, česká delegace vždy významnou roli a to zejména zásluhou zkušených vysokoškolských pedagogů a především rektora VŠB-TUO prof. Ing. Václava Roubíčka, CSc., který je rovněž významným členem International Steering Committee, tedy Mezinárodního řídícího výboru.

Odborný program konference byl provázen několika doprovodnými akcemi. První den konání konference byli např. její účastníci pozváni starostou města Osla na zahajovací recepci do budovy místní radnice, která je významná tím, že se v ní každoročně udělují Nobelovy ceny míru. Rektor VŠB-TU Ostrava na této recepci přednesl slavnostní projev, za který sklidil dlouhý potlesk.

První jednací část programu, která se konala v Oslu, byla zakončena slavnostním banketem, na kterém byli ocenění delegáti konference, kteří se zásadním způsobem zasloužili o její zdárný průběh. Velice nás potěšilo, že

jedno z těchto významných ocenění získal doc. Ing. Radim Farana, CSc. za tvorbu informačních www stránek konference a jejich pravidelnou aktualizaci, čímž podtrhl celkový přínos delegace z České republiky, která patřila k jedné z největších a rovněž, co do odborných vystoupení nejaktivnějších výprav, která se konference zúčastnila a naše působení na konferenci lze bez obav nazvat působením vysoce pozitivním a důstojným, o čemž svědčí i neutuchající potlesk po závěrečném projevu rektora naší univerzity. České technické univerzity a především VŠB-Technická univerzita Ostrava tak opět potvrdily, že patří mezi světovou technickou špičku, a že současný stav na poli inženýrského vzdělávání nejen sledují, ale že se rovněž v nemalé míře podílejí na jeho dalším vývoji.

Příští ročník Mezinárodní konference o inženýrském vzdělávání ICEE´2002 se tradičně uskuteční v měsíci srpnu tentokrát v britském Manchesteru.

Ing. Šárka Vilamová
Tisková mluvčí

Video sequences:
International Steering Committee Meeting, August 5, 2001
International Steering Committee Meeting, August 5, 2001 (4,5 MB 51)
Opening Ceremony, August 6, 2001
Opening Ceremony, August 6, 2001 (8,1 MB 1:32)
Paper Presentation, August 6-8, 2001
Paper Presentation, August 6-8, 2001 (9,6 MB 1:50)
Reception, Oslo City Hall, August 6, 2001
Reception, Oslo City Hall, August 6, 2001 (6,2 MB 1:11)
Banquet, August 8, 2001
Banquet, August 8, 2001 (4,9 MB 0:55)

Published papers

 1. ANALYSIS OF NANOSTRUCTURED MATERIALS - PH.D. STUDENTS COURSE [Session: Nano-Engineering 1]
  Zdenek Weiss, Petr Wyslych, Pavla Capková, Monika Krístková and Dagmar Havlová
 2. CONCEPT CHANGE OF PREGRADUAL COURSES ON MECHANICAL ENGINEERING FACULTY TU OSTRAVA AND EXPERIENCES FROM THEIR ACCREDITATION [Session: Globial Views on Engineering Education 2]
  Lubomir Smutny and Antonin Vitecek
 3. CYBERNATIZATION OF ENGINEERING EDUCATION ON TECHNICAL UNIVERSITY [Session: Novel Applications of Web-Based Instruction]
  Vladimir Kebo, Vladimir Strakos and Longin Tomis
 4. DEVELOPING AN ENGINEERING EDUCATION THIRD MISSION [Session: Developing Engineering Education Towards Industrial Environments]
  Borek Otakar Sousedik
 5. EDUCATION AND KNOWLEDGE SOCIETY [Session: Developing Engineering Education Towards Industrial Environments]
  Petr Wolf and Hana Wolfová
 6. HOW TO INVOLVE STUDENTS TO DEVELOPING ELECTRONIC TEACHING TEXTS [Session: Multimedia Applications 2]
  Radim Farana
 7. ICT FOR TECHNICAL ENGLISH EDUCATION AT FEI VSB-TUO (I) [Session: Distance Learning 2]
  Monika Koslova
 8. INTERNATIONAL COLLABORATION DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITIES FROM VYSEGRAD PACT COUNTRIES IN THE AREA OF STUDENT R&D COMPETITION [Session: Globial Views on Engineering Education 5]
  Lubomir Smutny, Bogdan Sapinski and Karol Kostur
 9. PRACTICAL EXPERIENCE WITH MATERIALS TECHNOLOGY RESEARCH CENTRE IN OSTRAVA [Session: Curriculum Issues 4]
  Jiri Kliber and Zdenek Jonsta
 10. STUDENTS CHALLENGES AND WAYS ON HOW TO MOTIVATE IN ENGINEERING EDUCATION [Session: Cooperative Research]
  Lenka Landryova and Radim Farana
 11. SYSTEM OF INDIVIDUAL TESTS FOR LARGE UNDERGRADUATE CLASSES [Session: Assessment 5]
  Jana Wichterlová and Kamil Wichterle
 12. THE COURSE OF POSTGRADUATE EDUCATION IN THE ELEKTRICAL POWER ENGINEERING AT THE FACULTY OF ELEKTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE OF VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA, CZECH REPUBLIC [Session: Industry/University Cooperation 1]
  Zdenek Hradílek
 13. THE DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY AND ITS IMPACT ON THE ENGINEERING EDUCATION [Session: Globial Views on Engineering Education 2]
  Zdenek Toman
 14. THE EXPERIENCE OF MULTI-BRANCHES STUDY ON INSTITUTE OF ECONOMICS AND CONTROL SYSTEMS [Session: Globial Views on Engineering Education 2]
  Vladimir Kebo and Vladimir Strakos
 15. THE POSSIBILITIES OF THE INTERNATIONAL COLLABORATIONIN THE EUROPE [Session: Industry/University Cooperation 3]
  Dagmar Juchelkova and Zbyszek Szeliga
 16. THE POSTGRADUATE EDUCATION ON THE FACULTY OF METALLURGY AND MATERIAL ENGINEERING, VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OSTRAVA (CZECH REPUBLIC) [Session: Globial Views on Engineering Education 5]
  Jana Dobrovska, Jaroslav Kalousek and Ludovit Dobrovsky
 17. TRENDS AND ISSUES IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC [Session: Curriculum Issues 4]
  Jaromir Polak and Andrea Krizakova
 18. US-CZECH MUTUAL PHD PROGRAM IN FRICTION MATERIALS [Session: Friction Materials]
  Zdenek Weiss

Last modification: October 4, 2001