Czech group attending ICEE 2000


Od počátku 90. let věnuje mnoho vyspělých zemí světa významné úsilí k reformě inženýrského vzdělávání tak, aby byly univerzity schopny reagovat na rychle se měnící podmínky v technických oborech.

Účastí na mezinárodních konferencích o inženýrském vzdělávání se naše VŠB-TU Ostrava významně zapojila do celosvětové aktivity ke zkvalitnění oborů inženýrského vzdělávání a jejich zatraktivnění a přiblížení mladé generaci. Konference ICEE započaly v letech 1994 a 1995 na Taiwanu a od roku 1997, kdy bylo ICEE pořádáno v Chicagu v USA, jsou organizovány pod heslem “Partnerstvím k rozvoji”. Po velice úspěšné konferenci ICEE'99 Ostrava, uspořádané naší univerzitou ve spolupráci s ČVUT v Praze, se stali pořadateli National Chiao Tung University z Hsinchu a National Cheng Kung University z Tainanu, Taiwan.

Letošní ICEE 2000 byla organizována ve třech částech:

 • třídenní konference v Taipei,
 • technická exkurze v Hsinchu,
 • závěrečný workshop v Tainanu.

Konference se zúčastnili zástupci z 25 zemí světa, kteří připravili 240 odborných referátů. Hlavními tématy letošní konference byly:

 • současné trendy v inženýrském vzdělávání,
 • struktura studijních programů,
 • distanční vzdělávání,
 • kvalita a hodnocení výuky,
 • spolupráce univerzity – průmysl,
 • mezinárodní spolupráce.

Významnou součástí konference a výsledkem dlouhodobých aktivit zúčastněných univerzit se staly podpisy dvoustranných smluv o spolupráci, kdy naše VŠB – TU Ostrava uzavřela tři smlouvy s univerzitami

 • New Jersey Institute of Technology, USA,
 • University of Missouri - Rolla, USA,
 • National Chiao Tung University, Taiwan.

Workshop v Tainanu byl zaměřen na tři hlavní témata:

 • tvořivost a inovace v inženýrském vzdělávání,
 • mezinárodní spolupráce,
 • nové trendy v inženýrském vzdělávání.

Po ukončení konference absolvovali účastníci z České a Slovenské republiky krátkou technickou exkurzi zaměřenou na seznámení se s přírodními zdroji Taiwanu. Účast našich zástupců ve všech oblastech konference můžeme hodnotit jako velice úspěšnou a produktivní. Nyní nás čeká úkol předat a rozvinou získané poznatky a nové podněty v naší praktické pedagogické činnosti.

Česká výprava se s Vámi ráda podělí o nezapomenutelné zážitky nejen z konference ICEE2000, ale i z krás Taiwanu prostřednictvím připojené dokumentace.

Zpracoval: Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Ostrava, září 2000

Video sequences:
Opening ceremony - Prof. Roubicek's speach:
Rector's speach at Opening ceremony (27 MB)
Conference dealing:
Sessions (4 MB) Internet room (3 MB) Sessions (3 MB)
Invited speach (5 MB) Hsinchu technology park (4 MB) Closing ceremony (4 MB)

MOU signing official procedure:
Signing the MOU (20 MB)
Cultural events:
The Grand Hotel (6 MB) Taipei city (2 MB) Martyr's shrine (7 MB)
National Palace Museum (5 MB) Chinese opera (5 MB) Reception (5 MB)

Published papers

MC3-3 The Study Program in the Education of Mining Engineers-Electrical Engineering
Vladimir Strakos, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MC5-4 Improving Quality Assurance Co-Operation with European Union Universities
Lenka Landryova, Radim Farana, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MC7-3 The Present Forms of Mining Education at VSB-Technical University of Ostrava and Their Expected Development
Jiri Grygarek, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MC7-4 Role of Technical University in the Development of Innovation Process
Daniel Kaminsky, Vitezslav Zamarsky, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MD1-1 Teaching Information Systems for Mechanical Engineers
Radim Farana, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MD1-4 The Study Program in the Education of Mining Engineering - Mechanical Engineering
Jaromir Polak, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MD3-3 A US-Czech Republic Cooperative Research Program in Friction Materials
M.A. Wright1, V. Roubicek2, Z. Weiss2, P. Filip3, 1SIU-Carbondale (USA), 2VSB-TU Ostrava , 3SIU-Carbondale (Czech Republic)
MD3-4 The European Materials Science Education Database and Czech Supply
Jiri Kliber1, Tasilo Prnka2, 1VSB-TU Ostrava, 2Tastech Slavicin (Czech Republic)
MD3-5 Automation and Control in The Study Program of Mining Engineering Education
Vladimir Kebo, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MD5-6 On Prospects of Studying Mining and Mining Geology at VSB-Technical University of Ostrava
Vitezslav Zamarsky, Miroslav Palas, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
MD7-4 The New National Policy of Research and Development (R&D) in the Czech Republic and Expectations of Institutions of Engineering Education
Tomas Cermak, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
TuA5-3 Doctoral Program-How to Make It More Attractive
Jaromir Pistora, Michal Lesnak, Ondrej Barta, Tomas Kreml, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
TuB1-2 On Efficacy of Power Engineering Education
Pavel Noskievic, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
TuB7-3 Problems Connected With the Utilisation of Mineral Resources in Advanced and Developing Countries. Their Impacts on the Teaching Process at VSB-Technical University of Ostrava ( Czech Republic)
Miroslav Palas, Vitezslav Zamarsky, Karel Zacek, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
TuB8-3 Utilization of the Physical Models of Industrial Aggregates for Improvement in University Education Quality
Lubomir Smutny, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WI9 Implementation of a Web-Based Directory and Data Repository for International Education and Research Cooperation
Radim Farana1, Trond Clausen2, Peter Hicks3, John Mead4, Luis M. Sanchez Ruiz5, Luiz Scavarda6, Victor Schutz7, Che-Ho Wei8, Max Yen4, Win Aung1+4, 1VSB-TU Ostrava (Czech Republic), 2Telemark Univ. (Norway) , 3UMIST (UK) , 4Southern Illinois Univ.-Carbondale (USA) , 5Univ. Politecnica de Valencia (Spain) , 6Univ. Sao Feancisco (Brazil) , 7 IEEE Education Society (USA) , 8National Chiao Tung University (Taiwan, ROC)
WA7-4 Language Learning/Teaching through Information Technology
Monika Koslova, VOEB-TUO (Czech Republic)
WA8-2 Accreditation of Study Branches Pre-Gradual and Post-Gradual Studies on Mechanical Engineering Faculties of Czech Republic
Lubomir Smutny, Antonin Vitecek, VSB-TU Ostrava, (Czech Republic)
WB6-2 Strategy of FEECS at the Process of Opening to World on the Threshold of 21st Century
Radim Bris, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WC8-5 Applictions of Mass Handling Theory in Vehicles Operation and Maintenance
Stanislav Antonicky, Alois Danek, Jaromir Siroky, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WD2-5 The Sustainable Development and Energy Engineering Education
Pavel Kolat, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WD6-1 Co-Operation of Electrical Power Companies in Education at the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of VSB-Technical University of Ostrava with the Prospects for the 21st Century
Zdenek Hradilek, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WD6-3 The Possibilities and Type of the Collaboration Universities and Praxis and in the Europe
Juchelkova Dagmar, Hlavackova Milada, Horyl Petr, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
WD6-4 Ten Years of Experience in University-Industry Co-operative Education and Research in Power Engineering
Tomas Huner1, Pavel Santarius2, 1Northern-Moravian Power Company, 2Technical Univ. of Ostrava (Czech Republic)
WD6-6 Partnership as Important Part of Engineering Education
Zdenek Toman, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)
*** The Results of Curricula Innovation of Faculty of Metallurgy and Material Engineering of VSB-Technical University of Ostrava
Jaroslav Kalousek, Jana Dobrovska, Hana Kulveitova, Ludovit Dobrovsky, VSB-TU Ostrava (Czech Republic)

Last modification: September 20, 2000