XXIII. ASR Seminary 1999

Instruments and Control

Ostrava-Poruba, Czech Republic, 29. 4. 1999

List of papers

A B D F G H CH J K L M N P S Š T V W Z


A

Authors Title Number
ADÁMEK, Milan & PÁLKA, Miroslav Měření malých průtoků plynů 5

Return to List of papers


B

Authors Title Number
BABIUCH, Marek Tvorba programovacího interpretu s vlastní příkazovou sadou 31
BALÁTĚ, Jaroslav & PRINC, Michal Analýza hydraulických a tepelných poměrů v zokruhovaných tepelných sítích 7
BARABÁŠ, Roman Problematika tvorby souběžných procesů v prostředí bez podpory multitaskingu 71
BÍLOVSKÝ, Petr Počítačové řízení válcovací tratě 33
BRADÁČ, František Technická kontrola pomocí CCD kamery a její začlenění v CIM 38
BRADÁČ, Zdeněk Síťové propojení řídících systémů v laboratoři průmyslové automatizace VUT FEI Brno 15
BUCZEK, Andrzej, GIEŁŻECKI, Jan, MALINOWSKI, Zbigniew, SIUDEK, Marian & SŁUPEK, Stanisław Simulation of the continuous operation of the thermal storage furnaces using finite element method 65

Return to List of papers


D

Authors Title Number
DRASTICH, Lubomír & WOLF, Petr Návrh expertního systému pro diagnostiku podniku 61
DVOŘÁK, Jiří & ŠEDA, Miloš Flow Shop Scheduling with Lot Sizes Determination 26

Return to List of papers


F

Authors Title Number
FARANA, Radim Informační podpora organizace mezinárodního sympózia 1
FIALOVÁ, Andrea Rozšířené a semi-lineární reprezentace 29
FIEDLER, Petr Jednoduchý operační systém reálného času pro M68HC12 40
FIŠER, Jaromír Stavové řízení systémů se zpožděními a neřiditelnými módy 37
FOJTÍK, David Využití OS Windows NT a Windows CE k řízení v reálném čase 44
FORMÁNEK, Ivo Komplexní automatizace válcovacích tratí II 35

Return to List of papers


G

Authors Title Number
GOTTFRIED, Jan Modelování chování metanu v oblasti Slezské Ostravy 28

Return to List of papers


H

Authors Title Number
HALÁSEK, Tomáš Syntéza lineárních systémů řízení s dopravním zpožděním na základě delta modelů 45
HAVRLANT, Martin Implementace funkcí DA (Distribution Automation) a DSM (Demand Side Management) do distribuční sítě 24
HORÁK, Bohumil Bezdrátový přenos dat. Aplikace komunikačních systémů s modulacemi s rozprostřeným spektrem (projekt KAVKA I) 62
HUMMEL, Martin Modelování chování metanu v horninovém prostředí 68

Return to List of papers


CH

Authors Title Number
CHRAMCOV, Bronislav & BALÁTĚ, Jaroslav Testování matematického statistického modelu předpovědi denního diagramu dodávky tepla 25

Return to List of papers


J

Authors Title Number
JANČA, Roman Adaptivní řízení dvourozměrné soustavy prvního řádu 21
JANČÍKOVÁ, Zora & HEGER, Milan Predikce teploty martenzit start s využitím neuronových sítí 23
JANDA, Petr Vývojový systém pro inteligentní senzory a akční členy připojitelné ke sběrnici CAN 42
JANDA, Petr Vizualizace sběrnice CAN v prostředí SCADA/HMI InTouch 53
JARACZ, Kazimierz Pewne aspekty dokładności układu napędowego przy zakłóceniach niezdeterminowanych 67
JARACZ, Kazimierz, SZKLARSKI, Ludger & VÍTEČEK, Antonín Expansion of the criteria of determination of motor power in random load case 66

Return to List of papers


K

Authors Title Number
KAČMÁŘ, Dalibor Dekompozice programu SIPRO 4.0 70
KAJAN, Slavomír & BACHRATÝ, Peter Identification and Control of a Hydraulic System Using Neural Network 18
KOČÍ, Petr Řízení asynchronního motoru 50
KOMÍNEK, Petr & NAVRÁTIL, Zdeněk Termomechanická aparatura 16
KOZÁK, Štefan Robustné metódy nastavovania koeficientov PID regulátorov v kaskádnych úlohach regulácie 69
KRZEMIEN, Michal Měření nespojitosti spínání relé 20
KUBALČÍK, Marek & MALIŠKA, Martin Adaptivní řízení dvourozměrového systému 6
KUBĚNA, Rostislav Přenos vibrací automobilovými sedačkami 54
KULHÁNEK, Jiří Přesnost distribuovaných simulačních výpočtů 46

Return to List of papers


L

Authors Title Number
LANDRYOVÁ, Lenka & ZÁVADA, David Monitoring Remote Technological Processes 36
LEDEREROVÁ, Jana Návrh programového řízení nelineárních dynamických podsystémů metodou agregace stavových proměnných 30
LIČEV, Lačezar Fotogrammetrické systémy na PC 2

Return to List of papers


M

Authors Title Number
MACKŮ, Lubomír Řízení teploty reaktoru při přípravě regenerátu činicí soli 13
MALINA, Zdeněk Nové vlastnosti systému PROMOTIC verze 4.3 63
MAŇÁSEK, Radek Simulace řízení asynchronního motoru 48
MAŇÁSEK, Radek Program for teaching of genetic algorithm 49
MECNER, Libor & KAMINSKÝ, Daniel Posuzování přesnosti měřícího řetězce s ADC 14
MOJŽÍŠKOVÁ, Jana Sledování výstupu metanu na území Ostravy a použití GIS 47
MORÁVKA, Jan Optimální řízení servomotoru nelineárním regulátorem 8

Return to List of papers


N

Authors Title Number
NOSKIEVIČ, Petr Identifikace a řízení laboratorního elektrohydraulického servopohonu 56
NOSKIEVIČ, Petr Měření polohy u servopohonů velkých zdvihů 57
NOSKIEVIČOVÁ, Darja Diagramy pro diagnostiku multivariability procesu (Multi-Vari Charts) 51
NOVÁK, Petr Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC 17

Return to List of papers


P

Authors Title Number
PECHOTA, Hynek Vyhodnocení signálu vibrací a hluku převodového agregátu 22
POKORNÝ, Pavel Problematika řízení teploty při hydrolizačním zpracování bílkovinných druhotných surovin 12

Return to List of papers


S

Authors Title Number
SALOKY, Tomáš, SMRČEK, Juraj & VOJTKO, Imrich Artificial Intelligence Systems and Computational Logic 64
SMUTNÝ, Lubomír Počítačová podpora zpracování a prezentace experimentálních dat 3
STARZYK, Martin Možnosti visualizace měřících a diagnostických přístrojů pomocí produktů firmy National Instruments 27
SYSEL, Martin Identifikace s využitím delta modelu 19

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
ŠATÁNEK, Josef Optimalizace fuzzy řízení modelu teplovzdušného obvodu 60
ŠKUTA, Jaromír Programová podpora při ověřování měřicích přístrojů 41
ŠŤASTNÝ, Jiří Simulace řídicího systému 43

Return to List of papers


T

Authors Title Number
TAUFER, Ivan & DRÁBEK, Oldřich INNEURO – inverzní neuronová síť, výukový program 4
TRUNEČEK, Tomáš Tvorba matematického modelu horninového prostředí 39
TŮMA, Jiří Použití Markovových řetězců k výpočtu spekter náhodných signálů 55

Return to List of papers


V

Authors Title Number
VAŘEKA, Roman & ŽÍDEK, Jan Měření flickeru dle IEC s použitím prostředků virtuální intrumentace 32
VENCL, Martin & HONEC, Jozef Nestandardní využití CCD struktur 9
VENCL, Martin & HONEC, Jozef Stroboskopické osvětlení CCD kamer 10
VÍTEČEK, Antonín & VÍTEČKOVÁ, Miluše Robustní řízení s vysokým zesílením 58
VÍTEČKOVÁ, Miluše Regulace soustav s dopravním zpožděním 59
VYHLÍDAL, Tomáš Řízení systémů se zpožděním stavovou zpětnou vazbou 34

Return to List of papers


W

Authors Title Number
WAGNEROVÁ, Renata Rozšíření možností programového systému MATLAB 72

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
ZATLOUKAL, Michal Práce s daty v distribuovaných řídicích systémech 52
ZOGATA, Roman & HECZKO, Zdeněk Optimalizace legování na zařízení VOD v TŽ, a. s. 11

Return to List of papers


Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation