English version

XXIII. SEMINÁŘ ASŘ´99

Instruments and Control


Pořadatelé

Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-Technická univerzita Ostrava

SmS VTSaP, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

DAAAM - Danube Adria Association for Automation and Metrology - Česká republika

Český národní komitét IMEKO

Přechod k obsahu stránky


Obsah stránky:


Informace o semináři

Návrat zpět k obsahu stránky


Časový program XXIII. SEMINÁŘE ASŘ´99

Soutěž STOČ'99 dne 28. 4. 1999

800-900 Prezentace účastníků soutěže STOČ'99 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení STOČ'99
915-1230 Dopolední odborný program - soutěž STOČ (4 sekce)
1230-1300 Polední přestávka
1300-1630 Odpolední odborný program

Seminář ASŘ'99 dne 29. 4. 1999

800-900 Prezentace účastníků Semináře ASŘ'99 - audiovizuální učebna J259
900 Zahájení semináře
915-1230 Dopolední odborný program
1230-1300 Polední přestávka
1300-1630 Odpolední odborný program a závěr semináře

Návrat zpět k obsahu stránky


Organizační pokyny

Seminář ASŘ´99 proběhne ve dvou částech - dne 28. 4. 1999 studentská soutěž STOČ a 29. 4. 1999 Seminář ASŘ´99 v audiovizuální učebně J259 v areálu VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba.
Účastnický poplatek semináře: 550,- Kč

Zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, tištěný souhrn anotací, úplný sborník referátů bude publikován na WWW ve formátu HTML

Za tuto cenu získáte:

účast na zajímavých přednáškáchmalé občerstvení o přestávkáchsborník referátů na WWWtištěný sborník anotacíkontakt na zajímavé osoby

 1. Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 2701251-768/0800 u ČSPO Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variab. symbol 499 (ve prospěch KAKI, SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava).
 2. Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí organizační výbor semináře a pouze od autorů, kteří uhradí účastnický poplatek semináře.
 3. Pokyny pro autory referátů:
  text celostránkové anotace (může obsahovat i obrázek a odkazy na literaturu), pro vytištění ve sborníku anotací, (čeština či angličtina) a úplný text referátu (s ohledem na WWW preferujte anglický text), v úhrnném rozsahu max 10 str. (soubor maximální velikosti 1 MByte) dodejte do 8. 4. 1999 12.00 LSEČ elektronickou poštou (na disketě) v editoru MS Word (HTML) včetně vložených obrázků, grafů, literatury.
 4. Úprava anotace a referátu:
  anotace i referát musí být striktně zpracovány s využitím připravených šablon bez zásahů do formátování stylů apod.
  Šablona pro celostránkovou anotaci v češtině (anotace.zip).
  Šablona pro celostránkovou anotaci v angličtině (anotation.zip).
  Šablona pro referát (sablona.zip).
 5. Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu HTML a zpracován pro prezentaci v prostředí sítě internet, posléze bude jeho elektronická podoba dostupná z této stránky. Jak vypadá referát po konverzi (bez dalších zásahů) do formátu HTML dokumentuje text šablony.
 6. Pro komunikaci s organizačním výborem konference a zasílání dokumentů využijte přednostně prostředí sítě Internet (E-mail).

Návrat zpět k obsahu stránky


Termínový kalendář

Zveřejnění pozvánky na seminář 2. února 1999
Uzávěrka přihlášek referátů 15. března 1999
Potvrzení přijetí referátů (pouze E-mail) 26. března 1999
Uzávěrka došlých anotací a referátů 8. dubna 1999
Úhrada plateb účastnického poplatku od autorů 8. dubna 1999
Soutěž STOČ'99 28. dubna 1999
Jednání semináře ASŘ'99 29. dubna 1999

Návrat zpět k obsahu stránky


Mezinárodní programový výbor

Národní organizační výbor

Návrat zpět k obsahu stránky


© 1999, Radim Farana