WORKSHOP ´98 - 18. 2. 1998

FS VŠB-TU Ostrava


Časový plán jednání

Zahájení: 9.00 hodin
zahájení Workshopu 98 zahájení Workshopu 98
První část jednání 9.15 hodin
zahájení Workshopu 98 zahájení Workshopu 98
Přestávka 11.00 hodin
Druhá část jednání 11.15 hodin
zahájení Workshopu 98
Předpokládaný konec 13.00 hodin

Pořadí přednášek

Prof. Ing. Antonín VÍTEČEK, CSc. Využití metody agregace pro řízení v kluzném režimu
Ing. Petr JANDA Řízení rychlých procesů pomocí počítače PC
Ing. Zdeněk KONEČNÝ Problematika přenosu souborů mezi CAD systémy
Doc. Ing. Petr NOSKIEVIČ, CSc., Ing. Martin BIZA Využití znalostních metod při regulaci elektrohydraulického servomechanismu
Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ a kol. Nové přístupy k projektování a řízení distribuovaných měřicích a automatizačních systémů
Doc. Ing. Miluše VÍTEČKOVÁ, CSc. Analyticko-experimentální metoda seřízení regulátorů
Ing. Renata WAGNEROVÁ Syntéza nelineárních systémů řízení
Ing. Radim FARANA, CSc., Ing. Dalibor KAČMÁŘ, Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ Podpora nových vzdělávacích forem prostřednictvím informačních technologií na bázi INTERNET a INTRANET
Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ a kol. Bakalářské studium zdravotně handicapovaných studentů na Fakultě strojní VŠB - TUO
Ing. Radek ČADA CSc. Deep-drawability of steel sheets
Doc. Ing. Jiří HRUBÝ, CSc. Teplotní pole a přetvárný odpor při zápustkovém kování
Doc. Ing. Stanislav RUSZ, CSc., Ing. Pavel DOSTÁL Příprava polotovarů práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu
Ing. Ivan MRKVICA Využití progresivních nástrojových materiálů při obrábění ozubených kol
Ing. Jiří PODEŠVA, Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc Šíření deformační vlny podél rovné tyče
Ing. Jaromír ŠKUTA, Ing. Jiří TŮMA, CSc. Měření přenosu mechanických struktur
Ing. Jiří TŮMA, CSc. Měření útlumu mechanických struktur z impulsní odezvy
Doc. Ing, Alois DANĚK, DrSc. Provozní spolehlivost kolesových rypadel
Doc. Ing, Alois DANĚK, DrSc., Prof. Ing. Jan DANĚK, CSc. Požadavky na spolehlivost a diagnostika dopravních prostředků veřejné dopravy
Ing. Milan DOSKOČIL The analyse of conflictful situations on cross-road
Doc. Ing. Jaroslav MÜLLER, CSc. Modernizace motorových lokomotiv
Ing. Jan BURKOVIČ Problematika spolehlivosti a údržby PVS s PR
Ing. Jiří MÍKA, CSc., Doc. Ing. Ladislav KYSELA, CSc., Ing. Jiří TOMČALA Kogenerační jednotky s pístovými spalovacími motory
Ing. Jan SZWEDA Optimalizace tvaru nástroje pro žehlení kůží