STOČ 98

Studentská tvůrčí a odborná činnost

VŠB-TU Ostrava, 21. 5. 1998

Conference Programme

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení

S2 - Aplikovaná informatika

S3 - Poč. řízení výr. proc. se SCADA/MMI

S4 - Aplikace prog. log. automatů PLC

S1 - Teorie a aplikace systémů řízení

1.01 Jurák Štěpán & Mach Václav, FEI VŠB TU Ostrava: VŠB TU Ostrava, FEI, k445 Optimální řízení dodávky topné vody a páry
1.02 Ledererová Jana, Bc.: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Adaptivní řízení modelu stejnosměrného motoru s cizím buzením
1.03 Zielina Jiří: VŠB-TU Ostrava, HGF Řízení laboratorního modelu pomocí převodníku CTRL51 v prostředí MATLAB
1.04 Fišer Jaromír: ČVUT FS Praha, Česká republika Řízení tepelné soustavy s využitím zpětné vazby estimovaných stavů neřiditelného systému
1.05 Zahradníček Libor: VŠB-TU Ostrava, FEI, katedra 455, Česká republika Návrh koncového zařízení se snímači a jeho řídicí jednotkou pro ovládání PC s využitím OIC II.
1.06 Valošek Jan & Smilek Karel, FS VŠB-TU Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Experimentální pracoviště s počítačovou podporou analýzy a syntézy řízení elektrohydraulických servopohonů.
1.07 Vyhlídal Tomáš: ČVUT FS Praha, K237, ČR Změna dynamického chování laboratorní tepelné soustavy stavovým regulátorem
1.08 Szlachta Jiří: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Simulační studie směrové ovladatelnosti automobilu s ovladatelným natáčením kol přední a zadní nápravy
1.09 Chramcov Bronislav: VUT Brno, Fakulta technologická Zlín Program pro výpočet předpovědi denního diagramu zatížení soustavy centralizovaného zásobování teplem.

Return to Conference Programme

S2 - Aplikovaná informatika

2.01 Gužík Roman: VŠB TU, FEI, k 445 Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení
2.02 Houžvička Oldřich: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Informační technologie podpory výukového procesu využívající síť Internet
2.03 Dužyová Šárka: VŠB TU, FEI, k 445 Podpora pro projektování a implementaci aplikací řízení technologických procesů
2.04 Bližňák Michal: Fakulta technologická ve Zlíně, Česká republika Mikropočítačový systém pro evidenci počtu kopií na kopírovacím stroji.
2.05 Hájek Daniel: TU Liberec, fak. strojní, katedra aplikované kybernetiky, Česká republika Systém pro rozpoznávání spojité lidské řeči.
2.06 Rehberger Ivo: VŠB TU, FEI, k 445 Standardní knihovna pro programování periferních jednotek mikrokontroleru Intel 8XC251SB
2.07 Vik Jaroslav: OPF SU Karviná, Katedra matematiky a informatiky, Česká republika MONET - Bankovní elektronická peněženka
2.08 Hanek Petr: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Programové moduly pro administraci OS Novell NetWare z prostředí Microsoft Windows NT a Windows 95
2.09 Škoda Petr: TU Liberec, Hálkova 6, Česká republika Grafický informační systém typu klient server v jazyce Java.
2.10 Bak Robert: VŠB TU Ostrava, Katedra ATŘ, Česká republika Databázový programový modul v jazyce Java
2.11 Růsek Jan: VŠB TU, FEI, Česká republika Použití programovacího jazyka Oberon-2 v měricích a řídicích aplikacích

Return to Conference Programme

S3 - Poč. řízení výr. proc. se SCADA/MMI

3.01 Hájovský Radovan: VŠB TU, FEI, k 445 Vizualizační systém pro získání obrazu scény řízeného procesu
3.02 Lederer Dušan: VŠB-TU Ostrava, Česká republika Řízení a vizualizace manipulátoru.
3.03 Mánek Jiří: VŠB TU, FEI. k 445 Řízení heterogenních komunikací mezi PLC a visualizačními prostředky
3.04 Neumann Jiří: ČVUT FSI, kat. AŘII, Technická 4, Česká republika Aplikace Control Panelu při měření průtoku laminárním průtokoměrem
3.05 Langer Petr: Fakulta technologická ve Zlíně, Česká republika Monitorování a dispečerské řízení procesu enzymatické hydrolýzy.
3.06 Gottfried Jan & Hanák Miroslav: VŠB-TU, Ostrava, HGF Monitorování koles. rypadla pomocí InTouch
3.07 Horák Josef: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Ovládání a řízení laboratorní úlohy v programovém prostředí Control Panel na počítači
3.08 Nevřela Martin: VŠB-TU Ostrava, Česká republika Řízení a vizualizace pásových dopravníků.
3.09 Žyla Tomáš: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Supervize a diagnostika technologického procesu sušení flotačního koncentrátu a kalů

Return to Conference Programme

S4 - Aplikace prog. log. automatů PLC

4.01 Havlina Petr: VŠB TU, FEI, k 445 Návrh řídicího systému manipulátoru odběru vzorku
4.02 Pastrňák Radomír: VŠB-TU Ostrava, HGF Řízení krokových motorů laboratorního robota pomocí SLC 500 a jeho vizualizace
4.03 Marhevský Jan: VŠB TU, FEI, k 445 Programový generátor křivky pro ohřeh v hlubinné peci pomocí Simatic S7 a InTouch
4.04 Raška Rostislav: VŠB-TU Ostrava, HGF Monitorování sítě logických automatů SLC-500 v systému RSVIEW
4.05 Kmit Pavel: VŠB TU, FEI, k 445 Využití PLC při regulaci výšky hladiny v krystalizátoru kontilití
4.06 Řepka Michal: VŠB-TU Ostrava, HGF, Česká republika Řízení modelu výtahu automatem SLC 500
4.07 Procházka Václav: ČVUT FS Praha, Ústav AŘII, Česká republika Reklamní robot
4.08 Svoboda Ladislav: VŠB-TU Ostrava, HGF Monitorování a řízení sítě logických automatů SLC500 v systému InTouch
4.09 Tomis Petr: VŠB TU Ostrava, FS, Česká republika Laboratorní model technologického agregátu řízeného PLC s vizualizací pomocí systému InTouch
4.10 Kopačka Jiří & Skopal David: COPT Kroměříž, Nábělkova 539, Česká republika Pneumaticky řízená výrobní linka
4.11 Kyller Martin: COPT Kroměříž, Nábělkova 539, Česká republika Strojní programování pro S16 WOP
4.12 Navrátil Milan, Krčmář Pavel: COPT Kroměříž, Nábělkova 539, Česká republika Frézování písma v systému CAD/CAM.
4.13 Špeta Josef & Tančouz Vlastimil: SOU Energetické Plzeň, Česká republika Model vrtacího stroje řízený automatem SLC 500

Return to Conference Programme


© 1997, Author of Automatic Generator: Radim Farana