VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

Závěrečný protokol

třetího ročníku mezinárodní soutěže pro studenty vysokých škol, konaný jako Workshop v rámci přípravy ICEE´99

STOČ´98 Studentská tvůrčí a odborná činnost

Záštita: Děkan FS - Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Děkan HGF - Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.
Termín: 21. května 1998 (900 - 1700) v Ostravě, areál VŠB - TU Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu č. 15, 708 33 Ostrava - 8

Sekce: S1 - Teorie a aplikace systémů řízení Garant FS TUO
Předseda odborné poroty : Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc., FT VUT Zlín
Celkový počet soutěžních prací : 9
Sponzoři : Nortech spol. s r.o.
OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o.
OCHI PNEUKOM spol. s r.o.
Microsoft s.r.o. : věcné ceny - SW produkty Microsoft
1. místo : Jan Valošek, Karel Smilek, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Experimentální pracoviště s počítačovou podporou analýzy a syntézy řízení elektrohydraulických servopohonů.
2. místo : Tomáš Vyhlídal, FS ČVUT Praha
Změna dynamického chování laboratorní tepelné soustavy stavovým regulátorem.
3. místo : Jana Ledererová, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Adaptivní řízení modelu stejnosměrného motoru s cizím buzením.

Sekce: S2 - Aplikovaná informatika Garant FS TUO
Předseda odborné poroty : Doc. RNDr. František Koliba, CSc., OPF SU Karviná
Celkový počet soutěžních prací : 11
Sponzor : Microsoft s.r.o. : věcné ceny - SW produkty Microsoft
1. místo : Robert Bak, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Databázový programový modul v jazyce Java.
2. místo : Daniel Hájek, FS TU Liberec
Systém pro rozpoznávání spojité lidské řeči.
3. místo : Pavel Machula, OPF SU Karviná
Bankovní elektronická peněženka.

Sekce: S3 - Počítačové řízení výrobních procesů se SCADA/HMI Garant HGF TUO
Předseda odborné poroty : Doc. Ing. Vladimír Vašek, CSc., TF VUT Zlín
Celkový počet soutěžních prací : 9
Sponzor : PANTEK(CS) s.r.o.: věcné ceny - Factory Suite 2000
1. místo : Petr Langer, TF VUT Zlín
Monitorování a dispečerské řízení procesu enzymatické hydrolýzy.
2. místo : Tomáš Žyla, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Supervize a diagnostika technologického procesu sušení flotačního koncentrátu a kalů.
3. místo : Martin Nevřela, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Řízení a vizualizace pásových dopravníků.

Sekce: S4 - Aplikace programovatelných logických

automatů PLC

Garant HGF TUO

a) Kategorie vysokých škol
Předseda odborné poroty : Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, HGF VŠB TU Ostrava
Celkový počet soutěžních prací : 9
Sponzor : SPEL s.r.o.: věcné ceny - MicroLogix Kit
1. místo : Petr Tomis, kat. ATŘ FS VŠB TU Ostrava
Laboratorní model technologického agregátu řízeného PLC s vizualizací pomocí systému InTouch.
2. místo : Václav Procházka, FS ČVUT Praha
Reklamní robot
3. místo : Radomír Pastrňák, Inst. ESŘ HGF VŠB TU Ostrava
Řízení krokových motorů laboratorního robota pomocí SLC 500 a jeho vizualizace.

b) Kategorie středních škol
Předseda odborné poroty : Ing. Václav Rončka, SPEL s.r.o. Kolín
Celkový počet soutěžních prací : 4
Sponzor : SPEL s.r.o.: věcné ceny - MicroLogix Kit
Vítěz : Martin Kyller, COPT Kroměříž
Strojní programování pro S16 WOP.


Celkové shrnutí: Počet soutěžních prací : 42
a) střední školy : COPT Kroměříž

SOUE Plzeň

3

1

b) vysoké školy : ČVUT Praha

OPF SU Karviná

TF VUT Zlín

FS TU Liberec

FS VŠB TU Ostrava

FEI VŠB TU Ostrava

HGF VŠB TU Ostrava

4

2

3

2

11

10

6

Počet soutěžících studentů : 47
Garanti: FS VŠB - TU Ostrava, Dr. RNDr. L. Smutný

HGF VŠB - TU Ostrava, Doc. Dr. Ing. V. Kebo

V Ostravě dne 21. května 1998

Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo