University Development Support Center Ostrava


Kačmář, Dalibor

Dr. Ing. UDSC Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení, ul. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba

1. Abstrakt

Příspěvek popisuje první zkušenosti Katedry automatizační techniky a řízení VŠB-TU Ostrava se specializovaným školícím a vývojovým pracovištěm, které bylo založeno za účasti katedry pod názvem UDSC - University Development Support Center Ostrava.

2. University Development Support Center Ostrava

Katedra Automatizační techniky a řízení se stala před půlrokem nositelem vysoce prestižní aktivity ve světe informačních technologií. Po téměř ročních přípravách byla uzavřena smlouvu s jednou z největších softwarových firem na světě - firmou Microsoft - o spolupráci v oblasti vývoje a školení technologií. Bylo vytvořeno sdružení tří subjektů: Microsoft CZ s.r.o, Intergraph CZ s.r.o. a Fakultou strojní, které nese název UDSC Ostrava - University Development Support Center Ostrava. Toto středisko je oficiálním školícím a vývojovým střediskem v oblasti vývojových nástrojů s technologií firmy Microsoft. Je to nemalá pocta naší universitě, protože podobných středisek ve světě mnoho není a získání uvedeného statutu je prestižní záležitost.

Přínos pro naši universitu je nemalý. Vedle jmenované prestiže a reklamy, kterou nám tímto firma Microsoft bude dělat, má universita i nemalý vědecký a finanční přínos. Zainteresovaná pracoviště mají možnost získat přístup k nejnovějším softwarovým technologiím a literatuře, která je finančně velice nákladná. Dále pak firma Microsoft věnovala bezplatně potřebný počet licencí pro vývojová pracoviště a dále pak na počítačové učebny, na kterých budou pořádány školení, testy a demonstrace vývojového SW. Již v současné době dar dosahuje cenu několika set tisíců korun. Dodávky SW jsou však neustálé a tak jeho cena neustále stoupá. Další finační přínos samozřejmě plyne z aktivit pořádaných sdružením - vývoj, školení, konzultace, které umožní zainteresovaným zaměstnancům zvýšit svůj příjem a dále pak i fakultám a katedrám získat prostředky na základě stanovených režií.

Členem sdružení je i firma Intergraph CZ s.r.o. Tato firma nám darovala výkonný server, který slouží jako informační server uvedeného sdružení na platformě internetu.

Díky vysokým odborným znalostem členů katedry a postgraduálních studentů se podařilo vytvořit fungující organizaci, která má za sebou již mnohá školení z oblasti vývoje software. Nedílnou součástí je také poskytování placené konzultační služby, která je v současné době profilována do oblasti vývoje programového vybavení pomocí nástroje Microsoft Visual C++ pro všechny typy 32-bitových prostředí, které jsou firmou Microsoft v současné době dodávány na trh.

Díky velmi silné podpoře firmy Microsoft ve formě úplného programového vybavení a studijní literatury je katedra schopna poskytovat vysoce kvalifikované programátorské práce, které jsou zejména využívány výrobními organizacemi v ostravském okolí. Sdružení se totiž specializuje na poskytování nestandardních řešení, která jsou přesně definována výrobními podmínkami jednotlivých závodů.

Pro ilustraci můžeme např. uvést vývoj speciálních real-time aplikací na platformě Microsoft Windows NT, tvorba speciálních driverů pro ovládání nestandardního hardware nebo vývoj komunikačních komponent pro komunikaci s různými koncentrátory dat.

Informace o službách UDSC můžete nalézt na Web serveru http://udsc.vsb.cz. Konzultace a objednávky kursů je možné provést na elektronické adrese udsc@vsb.cz a také na telefonním čísle 699-3585 a 0602-554940 nebo osobně na adrese uvedené v záhlaví příspěvku.