České vysoké učení technické - Fakulta strojní, Praha

Ústav přístrojové a řídící techniky - Ú 210


Adresa:

166 07 Praha 6 - Dejvice, Technická 4

Tel. 24 35 25 63

Fax 311 64 14

E-mail: zitek@fsid.cvut.cz

E-mail: k237@fsid.cvut.cz

Vedení ústavu

Vedoucí ústavu: Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Zástupce vedoucího ústavu: Doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Tajemník: Doc. Ing. Jaromír Volf, CSc.

Sekretářka: Alena Procházková

Činnost ÚPŘT ve výuce, výzkumu a spolupráci s praxí je zaměřena především do těchto oblastí:

Pedagogická činnost. Kromě šesti disciplin zařazených do základního studia, které jsou průpravou v aplikaci počítačů a použití počítačových síťových služeb, elektrotechniky a automatického řízení, zabezpečuje ÚPŘT tyto akreditované obory studia

Výzkumné a aplikační aktivity a projekty jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti

Odbory ústavu

Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky - Ú210 A

Adresa

166 07 Praha 6 - Dejvice, Technická 4

Tel. 24 35 25 63

Fax 24 31 02 92

E-mail: bila@fsid.cvut.cz

E-mail: k237@fsid.cvut.cz

Vedoucí odboru: Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.

Profesoři:

Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.; Prof. Ing.Pavel Zítek, DrSc.

Docenti:

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.; Doc. Ing. Štefan Faturík, CSc.; Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.; Doc. Ing. Antonín Mykiska, CSc.; Doc. Ing. Jan Soukup, CSc.; Doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Odborní asistenti:

Ing. Dana Bauerová; Ing. Jaroslav Hlava; Ing. Vladimír Hlaváč; Ing. Milan Hofreiter, CSc.; Ing. František Král; Ing. Marie Martinásková; Ing. Růžena Petrová, Ing. Filip Zámek

Technici, mechanici:

Pavel Dvořák; Pavel Koubek; Irena Kunštová; Jan Nechyba; Zdeněk Pešek

Další pracovníci:

Doc.Ing.Josef Jenčík,CSc.; Ing.Slavoj Pavlíček,CSc.

Emeritní profesor:

Prof. Ing. Milan Balda, DrSc.

Odbor zajišťuje výuku zejména těchto předmětů (Název, typ studia, rozsah, ročník) :

V rámci odboru jsou v současné době řešeny tyto grantové projekty (Název, identiifikace, nositel) :

Odbor elektrotechniky - Ú 210 E

Adresa:

166 07 Praha 6 - Dejvice, Technická 4

Tel. 24 35 25 65, 24 35 25 69

Fax 24 31 02 92

E-mail: uhlir@fsid.cvut.cz

E-mail: k214@fsid.cvut.cz

Vedení odboru :

Vedoucí odboru: Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.

Zástupce vedoucího odboru: Doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Tajemník: Doc. Ing. Jaromír Volf, CSc

Sekretářka: Zuzana Zelenková

Profesor:

Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.

Docenti:

Doc. Ing. Jan Chyský, CSc.; Doc. Ing. Hana Obrazová, CSc.; Doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.; Doc. Ing. Jaromír Volf, CSc.

Odborní asistenti:

Ing. Daniela Kunzová,CSc.; Ing. Jaroslav Novák, CSc.; Ing. Lukáš Novák; Ing. Stanislava Papežová,CSc.; Ing. Josef Vlček, CSc.

Technici, mechanici:

Miloslav Turecký

Odbor zajišťuje výuku zejména těchto předmětů (Název, typ studia, rozsah, ročník) :

V rámci odboru jsou v současné době řešeny tyto grantové projekty (Název, identiifikace, nositel) :

Odbor přesné mechaniky a optiky - Ú 210 P

Adresa

128 03 Praha 2, Horská 4

Tel. 24 91 53 19

Fax 29 10 87

E-mail: zicha@fsih.cvut.cz

E-mail: k236@fsid.cvut.cz

Vedení odboru

Vedoucí odboru: Doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Zástupce vedoucího odboru: Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.

Tajemník odboru: Ing. Jaroslav Bumbálek

Profesor:

Prof. Ing. Karel Studenovský, DrSc.

Docenti:

Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.; Doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Odborní asistenti:

Ing. Jaroslav Bumbálek; Ing. Martin Laub; Ing. Šárka Němcová; Ing. Pavel Václavík

Technici:

Jaroslava Mášová

Odbor zajišťuje výuku zejména těchto předmětů (Název, typ studia, rozsah, ročník) :

V rámci odboru jsou v současné době řešeny tyto grantové projekty (Název, identiifikace, nositel) :