Dny nové techniky 19. 2. 1998

VŠB - TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení 352

a

Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava

ve spolupráci s firmou

Závod topenářské techniky VIADRUS Bohumín

pořádají odborný seminář - Dny nové techniky věnovaný problematice projektování otopných soustav určený odborníkům z technické praxe, pracovníkům i studentům školy

FS VŠB-TU Ostrava zTT VIADRUS Bohumín


Termín akce: 19. února 1998
Místo konání: VŠB - TU Ostrava - Poruba, ul. 17. listopadu 15 blok laboratoří J, audiovizuální učebna J 259

Program: 900 zahájení semináře DNT Zahájení semináře - DNT
910 - 1230 průběh semináře DNT Seznámení s výrobky Závodu TT VIADRUS, projekce videofilmů s firemní tématikou
Představení výrobců přetlakových hořáků pro kotle VIADRUS
Vlastnosti a funkce automatiky systémů VIATHERM
Litinová otopná tělesa WEMEFA, HEIMEYER
1230 - 1300 přednáška o využití WWW Využití sítě INTERNET/INTRANET v podnikové praxi
Materiály: Vstup na seminář je volný, každý účastník obdrží katalogy projekční podklady a informační materiály zúčastněných firem.
Seminář bude zahrnovat dvě krátké přestávky s možností občerstvení.
Informace: Ing. Pavel Šeděnka, zTT VIADRUS Bohumín,
Ing. Petr Kočí, VŠB - TU, kat. ATŘ 352, tel. 4113